top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

นักท่องเที่ยวจีน กับความสนใจที่เปลี่ยนไป หลังยุคโควิด-19มีข้อมูล อ้างอิงโดย TCIC ที่ทำการสำรวจเกี่ยวกับ ปัจจัยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนในการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งเดิมทีปัจจัยเรื่อง ความสนุกสนาน อาหาร ราคาถูก เป็นอันดับต้นๆ แต่ล่าสุดก็มีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง


มาดูกันว่า ปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทยล่าสุด หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง


Entertainment ความบันเทิง การพักผ่อน 97.4%

ช็อปปิ้ง 1.9%

อาหาร 0.7%


จากการสำรวจที่ว่านี้แสดงว่า คนจีนมีความสนใจการท่องเที่ยวในด้าน สถานี่สำคัญ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รวมถึงผจญภัย


นอกจากนี้อาจเพราะว่า คนจีนมีความตึงเครียดจากภาวะของโควิดที่ผ่านมา แล้วมีความการพักผ่อนหย่อนใจ ดังนั้นนี่จึงเป็นอีกปัจจัยที่น่าสนใจ และการท่องเที่ยวในไทยไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งครับ


อย่างไรก็ตาม ปัจจัยในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบตระเวนกินอาหาร หรือร้านอาหารชื่อดังๆกลับถูกมองว่าเป็นแรงดึงดูดที่มีพลังลดน้อยลงมาก ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นปัจจัยที่อยู่ในกลุ่มต้นๆที่มา

TCIC-April 2021Comentarios


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing