top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

จับตา อุตสาหกรรมจีน กำไรเพิ่มจากปีก่อน

ภาคอุตสาหกรรมของจีน มีกำไรเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนราว 20% ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะกระทบในหลายภาคส่วนก็ตาม

.

ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมของจีนมีกำไรเพิ่มขึ้น มาจากหลายปัจจัย อาทิเช่น

· ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อมากขึ้น ในช่วงปลดล็อคจากโควิด-19

· ภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งมีการปรับตัว

· หลายเมืองมีการยกระดับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการทำธุรกิจ

· การจับตลาดบางประเภทที่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่จำเป็น


ด้านกำไรที่เพิ่มขึ้นนั้นคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 6 แสนล้านหยวน อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของอุตสาหกรรมจีนจากปีก่อนถือว่าลดลงก่อนหน้านี้


สำหรับอุตสาหกรรมหนักของจีนที่ถือว่ามาแรงในช่วง 1-2 ปีนี้อย่างน่าจับตามองคือ รถยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมหุ่นยนต์


ที่มา
תגובות


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer