top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

หลักการปกครองจีน ประชาชนต้องอยู่ดีกินดีประเทศจีนนับว่าเป็นชาติใหญ่ มีหลากหลายเผ่าพันธุ์รวมกัน มีวัฒนธรรมเก่าแก่ ผ่านสงครามและความยากลำบากมากมาย และมีแนวทางในการปกครองบ้านเมืองที่ผ่านการสืบทอดและพัฒนาปรับปรุงลองผิดลองถูกอย่างหนักกันมาตลอด 4,000 กว่าปี

.

กระทั่งในยุคปัจจุบัน นาย สี จิ้นผิง ผู้นำจีน ก็ยังคงยึดแนวทางสำคัญข้อหนึ่งไว้เป็นหลักก็คือ การปกครองบ้านเมือง ประชาชนต้องอยู่ดีกินดี

.

ในคำปราศรัยของ สี จิ้นผิง ในโอกาครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกมากที่สุดในโลกและนับเป็นพรรคที่สร้างผลสะเทือนต่อประวัติศาสตร์จีนและของโลกอย่างมากนั้น ก็ยิ่งตอกย้ำแนวคิดนี้

.

"การแสวงหาความสุขเพื่อประชาชนและการฟื้นฟูชาติให้กลับมายิ่งใหญ่ ถือว่าเป็นปณิธานและพันธกิจของพรรคตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมา"

.

นับว่า พคจ. สามารถทำให้จีนกลายเป็นชาติมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่แล้วเกิดขึ้นได้ เวลานี้จีนคือชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับสองของโลก รองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และยังบรรลุความสำเร็จในการพัฒนาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงการยกระดับความอยู่ดีกินดีของประชาชนให้พ้นจากความยากจน

.

ในอดีต หลี่ซื่อหมิน หรือ พระเจ้าถังไท่จงมหาราช ฮ่องเต้ผู้ได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์จีนว่าเป็นจักรพรรดิที่ยอดเยี่ยมที่สุดพระองค์หนึ่ง สาเหตุสำคัญก็คือเป็นฮ่องเต้ไม่กี่พระองค์ที่ยอมรับฟังคำตักเตือนทักท้วงจากเหล่าขุนนาง แล้วปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตนรวมถึงนโยบายเพื่อบ้านเมืองได้

.

ต่อมา นักปราชญ์อู๋จิง ได้รวบรวมหลักการปกครองในรัชสมัยของถังไท่จง เรียกว่า เจิ้งกวนเจิ่งเย่า แล้วเขาก็พบว่าหัวใจสำคัญที่ทำให้ถังไท่จงและคณะปกครองร่วมกันยึดถือในการบริหารบ้านเมืองก็คือ การปกครองโดยไม่ปกครอง เน้นความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเป็นหลัก

.

หากว่าประชาชนในการปกครองมีชีวิตที่ดี เมื่อนั้นบ้านเมืองก็จะมีความเสถียรภาพ มีความสงบสุข เมื่อนั้นบ้านเมืองก็จะพัฒนาแล้วเดินหน้าต่อไปได้
Comments


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer