top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน ตอนที่3


USP - Unique Selling Point

สินค้าต้องมีจุดเด่นชัดเจน


เมื่อคิดที่จะทำสินค้าขายให้กับคนจีนหลายคนมักจะดูสินค้าที่ขายดีและก๊อปปี้ตามนั้น ไม่ว่าจะเป็นผลไม้อบแห้ง หมอนยางพารา กระเป๋า ของฝากหรือเครื่องสำอาง ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาดอยู่ไม่น้อย แต่ถ้าเรามาดูจริงๆแล้วส่วนใหญ่บริษัทพวกนั้น คือ บริษัทที่มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเป็นของตัวเองอาทิ เช่น เจ้าของร้านค้าที่มีทัวร์มาลงอยู่แล้วหรือเป็นเจ้าของเองเลยก็ตาม เพราะเขาสามารถบังคับให้ทัวร์จีนซื้อได้ แต่ในทางกลับกันสำหรับบริษัทที่ไม่ได้เป็นเจ้าของช่องทางการจำหน่ายแบบปิด จะต้องแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในท้องตลาดทั่วไป ดังนั้นการทำผลิตภัณฑ์ที่ซ้ำจะไม่สามารถดึงดูดความสนใจและเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้มาซื้อสินค้าเราได้เลย ผู้บริโภคจีนส่วนใหญ่จะทำการเช็คราคาและสินค้าคู่แข่งในตลาดทางออนไลน์ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าใดๆ หรือไม่ก็ตัดสินใจจากการบอกปากต่อปาก ซึ่งแปลว่าบริษัทที่จะต้องการจะแย่งสัดส่วนของตลาดจากสินค้าเดิมที่มีวางขายอยู่ในตลาดอยู่แล้ว จะต้องทำการพัฒนาให้ลูกค้าเห็นจุดเด่นด้วยนวัตกรรมที่น่าสนใจถึงจะประสบความสำเร็จได้

......

.....

.....


Comments


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing