top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

จีนดัน ชนบทปกครองตนเอง แก้ปัญหา รวยกระจุก จนกระจาย

รัฐบาลจีน พรรคคอมมิวนิสต์ ส่งเสริมและเดินหน้าผลักดันยุทธศาสตร์ให้ ชนบทปกครองตนเอง เพื่อหวังว่าจะแก้ไขปัญหา รวยกระจุก จนกระจาย ในระยะยาว

โดยการนี้ รัฐบาลจีนประกาศยกระดับแนวทางการบริหารปกครองชนบทในระยะยาวถึงปี 2035 ว่าจะสามารถให้ชาวบ้านบริหารตนเองในระดับท้องถิ่นได้
นี่เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวที่ต่อยอดจากยุทธศาสตร์จีน 2020 ซึ่งหน่วยงานสำคัญของจีน ได้แก่ สำนักงานทั่วไปแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (The General Offices of the Communist Party of China - CPC) คณะกรรมการกลาง (Central Committee) และคณะมนตรี (State Council) ได้ออกมาเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการปกครองในชนบท รวมถึงการกำหนดเป้าหมายและภารกิจแต่ละท้านไว้ และเรียกร้องทุกฝ่ายให้ร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างชัดเจนอีกด้วย

ซึ่งถ้าอ้างอิงจากรายงานที่ Xinhua นำมาชี้แจง พบว่าจีนได้เป้าหมายด้านยุทธศาสตร์การบริหารประเทศโดยมุ่งเน้นไปที่ “การทำสงครามแก้ความยากจน” ซึ่งจีนตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี 2020 จะเป็นปีที่มุ่งเน้นไปยังเรื่องการพัฒนาโครงสร้างการปกครองและระดับท้องถิ่นมากกว่าจะผูกขาดอยู่ที่ส่วนกลาง เป้าหมายก็เพื่อกระจายรายได้ และพลังทางเศรษฐกิจไปให้กับเมืองชั้นรอง และในชนบทให้มากขึ้น


ซึ่งหนึ่งในปัญหาใหญ่ของจีนก็คือ ความยากจนกระจาย รวยกระจุก

ภาพตัวอย่างการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรจีนในชนบทที่ซินเจียงเพื่อเข้าสู่พื้นที่ทางเศรษฐกิจมากขึ้นในภาพรวมแล้วนี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่จีนพยายามหาทางแก้ไขปัญหามาตลอดหลายทศวรรษ ซึ่งสภาพภูมิประเทศและลักษณะของการกระจายตัวทางเศรษฐกิจทำให้จีนฝั่งตะวันออก มีฐานะร่ำรวย แต่จีนภาคตะวันตกและตอนในมักเป็นชนบท และมีฐานะยากจน


หนึ่งในทางแก้ไขที่จีนพยายามมุ่งเน้นก็คือ การส่งเสริมภาคการเกษตร และการผลักดันให้ชนบทสามารถ ปกครองตนเอง ต่อไปได้ในอนาคต


โดยเพื่อการนี้ ทางพรรคคอมมิวนิสต์ตั้งเป้าหมายว่าจะทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลในระดับช่วงต้น และจะมีการยกระดับเพื่อให้ชาวบ้านสามารถปกครองตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงต่อไป รวมถึงการส่งเสริมและสร้างระบบภายในหมู่บ้านแต่ละแห่งให้มีความเข้มแข็งและประสิทธิภาพมากขึ้น


ในขณะที่ยุทธศาสตร์ระยะยาวก็คือ ในปี ค.ศ. 2035 รัฐบาลจะวางแผนจะพัฒนาการปกครอง ความมั่นคงสาธารณะ และบริการสาธารณะต่างๆ ในชนบท รวมถึงสร้างตัวอย่างชนบทที่มีระบบการปกครองที่สมบูรณ์แบบภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์ อันผสมผสานระหว่างการปกครองตนเองของชาวบ้าน กฎหมาย และหลักของคุณธรรมเข้าด้วยกัน


สำหรับเอกสารดังกล่าวได้ระบุภารกิจหลัก 17 ประการอย่าง ซึ่งครอบคลุมทั้งการพัฒนาระบบและกลไกการปกครองชนบทต่างๆ ที่กำกับดูแลโดยองค์กรของภาครัฐในแต่ละหมู่บ้าน การจัดระเบียบกิจการต่างๆ ที่องค์กรของหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล การเสริมสร้างความสามารถในการปกครองตนเองของชาวบ้าน การนำเสนอกลไกที่หลากหลายสำหรับการปรึกษาหารือกิจการต่างๆ ของหมู่บ้าน การพัฒนาบริการทางวัฒนธรรมสำหรับชาวบ้านที่ดียิ่งขึ้น และการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกฎหมายเพื่อต่อสู้กับการทุจริตในระดับต้น


แต่จะทำได้สำเร็จตามจุดมุ่งหมายมากน้อยแค่ไหน เป็นเรื่องที่ยังต้องติดตามกันต่อไปครับ


=========================================

ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ

“ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่

หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ

“บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่

ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่

ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ

Comentários


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing