top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ทำไม ตลาดออนไลน์ ช่วยแก้ปัญหาปากท้องในจีน ลดคนจนเดือนละ 1 ล้านคน


ตลาดออนไลน์ ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลจีน โดยประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องความยากจน และปากท้องให้คนจีนได้ ตั้งเป้าหมายว่าเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของกระบวนการทำ "สงครามแก้จน" ของคนจีน ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2015


สีจิ้นผิง จีน ตลาดออนไลน์
สีจิ้นผิง กับสงครามแก้จนของจีน

มีรายงานว่า ในปี 2019 นี้เอง คนจนในจีนลดลงถึงเดือนละ 1 ล้านคน และคาดว่าปีหน้าก็จะตั้งเป้าที่ตัวเลขลดลงอีก 1 ล้านคนเช่นกัน

รายงานดังกล่าว มาจากการกำหนดยุทธศาสตร์ของรัฐบาลจีน ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ที่ไม่ใช่แค่ป้อนเงินและที่ดินเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของ "สิทธิของประชาชน" ที่จะต้องใช้ชีวิตและพัฒนาตนเองควบคู่ไปด้วย


หลังจากนั้นผลลัพธ์ก็คือ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วก็จะพัฒนาตามมา


สีจิ้นผิง จีน
สีจิ้นผิง เมื่อครั้งเยือนที่กวางตุ้ง


เรื่องนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของจีน นั่นคือลดความยากจน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆในการพัฒนาประเทศของจีน โดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จภายในปี 2020 หรืออาจจะขยายกรอบเวลาจนถึงปี 2025


สำหรับตามแผนงานที่วางไว้เมื่อการประชุมสมัชชาในปี 2015 จีนได้ตั้งเป้าว่า ภายใน 6 ปีจนถึงปี 2020 จีนจะลดจำนวนคนจนลงเดือนละ 1 ล้านคน ซึ่งในเวลานั้น จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคนยากจนติดอันดับโลก โดยอยู่ที่ประมาณ 70 ล้านคน เพราะส่วนใหญ่เป็นคนในชนบท


นั่นเท่ากับว่า ภายใน 6 ปี รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าจะลดจำนวนคนจนให้ได้ปีละ 11.7 ล้านคนหรือประมาณเดือนละ 1 ล้านคน เป็นพันธกิจเร่งด่วนที่จะต้องทำให้ได้ สำหรับแนวทางลดความยากจนแบ่งเป็น 5 ด้านหลัก ซึ่งพบว่า ช่องทางตลาดออนไลน์ก็เป็นหนึ่งในนั้น

ซึ่งนั่นคือ การช่วยแก้ปัญหาด้านการผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดำรงชีวิต รวมถึงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งช่องทางออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ จะเข้าช่วยเพิ่มรายได้ของชาวบ้านในระยะยาว ทำให้เป็นโอกาสสำหรับ ชาวไร่ชาวนา และผู้ผลิตรายย่อย ให้มีโอกาสกระจายสินค้าของตนออกไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ และหากขยับขยายกิจการมากพอ ก็กระจายไปทั่วประเทศได้เช่นกัน