top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ปัญหาเด็กจีนสมองไหล เรื่องของเขตเชียนซาน

ปัญหาสมองไหลจากชนบทเข้าสู่เมืองใหญ่ในจีน ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องใหญ่ของสังคมจีนที่รัฐบาลพยายามแก้ไขมาตลอดหลายทศวรรษ ซึ่งใน 10 ปีมานี้ ถือว่าทำได้ดีขึ้นในแง่ที่พัฒนาชนบทและปัญหาความยากจน รายได้ขั้นต่ำ และการกระจายสินค้า ให้เข้าถึงชนลท

.

สำหรับเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากคือกรณีของ เขตเชียนซาน ในมณฑลอันฮุย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งพื้นที่ซึ่งมีสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาก โดยข้อมูลจากในปี 2020 ที่ผ่านมา โรงเรียนในเขตนี้สามารถผลักดันเยาวชนให้สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยปักกิ่งและซินฮว๋า สองมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนได้ในระดับต้นๆของประเทศได้เลย แล้วยังมีคนที่สามารถจบการศึกษาระดับปริญญาโทถึง 54 คน และระดับปริญญาตรีถึง 300 คน ถือว่าสูงมากสำหรับหมู่บ้านในชนบท

.

แต่ในขณะเดียวกัน ที่นี่กลับเป็นหนึ่งในเขตชนบทที่มีการเจริญเติบโตต่ำ เพราะกลายเป็นว่ามันสมองเหล่านั้นเมื่อประสบความสำเร็จด้านการศึกษา ก็ออกไปมุ่งหางานทำในเมืองใหญ่มากกว่าจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง

.

แนวทางการสร้างแรงงานให้เข้ามาทำงานในระบบ ถือว่าเป็นระบบการศึกษาแนวมาตรฐานของสังคมโลก แต่จากกรณีของเขตเชียนซาน ดูเหมือนว่ารัฐบาลจีนเริ่มจะมองเห็นปัญหาบางอย่าง หากพวกเขาต้องการพัฒนาชนบทในประเทศ และแก้ปัญหาความยากจนให้ได้มากที่สุด ซึ่งหนึ่งในนโยบายสำคัญก็คือ การผลักดันให้บรรดาปัญญาชนที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยในเมืองได้ทยอยกลับมาทำงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นหรือบ้านเกิดของพวกเขาเอง ไม่ว่าจะในรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนก็ตาม

.

สำหรับโมเดลดังกล่าวนี้จีนเคยทำได้มาแล้วกับในบางพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหา และลด ช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองและชนบทให้น้อยลงComments


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer