top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

สงครามแก้จนของจีนเดินหน้าต่อ ชาวซินเจียงหลุดพ้นความจนกว่า 5 แสนคน


สงครามแก้จนของจีนเดินหน้าต่อ ชาวซินเจียงหลุดพ้นความจนกว่า 5 แสนคน

นับตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา จีนยังคงเดินหน้าแผนปฏิบัติการต่อสู้กับความยากจน ซึ่งมีรายงานระบุว่าจีนสามารถนำพาประชาชน 13.86 ล้านคนออกจากความยากจนในปี 2018 ได้สำเร็จ โดยเป็นผลลัพธ์จากความพยายามอย่างหนักของรัฐบาลท้องถิ่นและหน่วยงานผู้มีอำนาจในการปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์และคณะมุขมนตรีจีน


นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ชาวซินเจียง ซึ่งถือว่าเป็นชาวจีนในเขตปกครองที่มีปัญหาเรื่องความยากจนติดอันดับต้นๆของจีน กำลังจะหลุดพ้นจากความยากจนราว 5 แสนคนภายในหนึ่งปีนี้ เนื่องจากเงินลงทุนที่เข้าไหลเข้ามา ผ่านโครงการแก้จนของจีน

ปัญหาความยากจนนับเป็นวาระสำคัญแห่งชาติที่จีนกัดไม่ปล่อยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งก็มีตัวเลขผลงานออกมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดมีรายงานว่า เมื่อปีที่ผ่านมา เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ได้รับเงินลงทุน 3.34 หมื่นล้านหยวนในโครงการเพื่อการบรรเทาความยากจนหลายโครงการ

สำหรับในปัจจุบัน ความพยายามที่จะแก้ไขความยากจนก็แสดงผลลัพธ์ ซึ่งมีรายงานชี้ว่า ชาวจีนที่อาศัยในในเขตซินเจียงราว 537,000 คน สามารถหลุดพ้นจากความยากจนมาได้ในปี 2018 ที่ผ่านมา โดยมีสัดส่วนความยากจนระดับภูมิภาคที่ลดลงจาก 11.57% ในปี 2017 เหลือ 6.51% ในปี 2018 โดยมีเงินลงทุนเพื่อการนี้ไหลเข้าในพื้นที่ 4 เขตปกครองของซินเจียง ผ่านโครงการบรรเทาความยากจนถึง 1,418 โครงการ


ปัญหาความยากจนในเขตซินเจียงนั้นเป็นเรื่องที่เรื้อรังมานาน เนื่องจากเขตปกครองดังกล่าวมีภูมิประเทศตั้งอยู่ในริมขอบของทะเลทรายทรายทากลิมากัน ถือว่าเป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและใหญ่เป็นอันดับสองของโลกด้วย เนื่องจากสภาพพื้นที่ดังกล่าว ทำให้ยากแก่การเพาะปลูก และมีสภาพอากาศที่เลวร้าย แปรปรวนบ่อยครั้ง

สำหรับภารกิจการแก้ไขความยากจนในซินเจียงนั้น มีเป้าหมายว่า ภายในปี 2020 จีนจะสามารถช่วยเกษตรกรและคนเลี้ยงสัตว์ในเขตซินเจียงให้มีพัฒนาการชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการช่วยให้พวกเขาได้โยกย้ายถิ่นฐานออกมาจากในเขตทะเลทรายชั้นใน เพื่อให้สามารถตั้งรกรากและสร้างกิจการของตนเองได้ ซึ่งหลังจากนั้นก็จะนำไปสู่การผลักดันให้ประชากรและบุตรหลานของครอบครัวยากไร้ได้เข้าเรียนหนังสือ ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยต่อไปด้วย

นอกจากการช่วยเหลือเรื่องย้ายถิ่นฐานแล้ว ทางเขตซินเจียงยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในท้องถิ่น และช่วยจัดสรรเงินเบี้ยเลี้ยงค่าครองชีพขั้นต่ำให้กับครัวเรือนที่ยากจนในพื้นที่ชนบท และจนถึงตอนนี้มีผู้ด้อยโอกาสจำนวน 1.3 ล้านคนในภูมิภาค ที่ได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว

==================================

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#