top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

เมื่อผู้สูงอายุในจีนใช้งาน WeChat เพิ่มขึ้นเปิดเผยสถิติน่าสนใจของผู้ใช้งาน WeChat ในประเทศจีนช่วงครึ่งปีแรกของ 2018 เมื่อกลุ่มผู้สูงอายุกำลังใช้งานเพื่อการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น

สำหรับ WeChat ถือว่าเป็น App ยอดนิยมที่ครองแชมป์ผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศจีนหลังจากมี User ลงทะเบียนพุ่งทะลุหลัก 1,000 ล้านคน แล้วยังมีอัตราการใช้งานต่อวันสูงสุดอยู่ที่ 600 ล้านคน เท่ากับประมาณ 40% ของทั้งประเทศ

แล้วก็มีรายงานในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งสรุปยอดการใช้งาน WeChat โดยกลุ่มผู้สูงอายุชาวจีน ที่ในแวดวงการตลาดเรียกคนกลุ่มนี้ว่า Silver Generation

กลายเป็นว่าคนกลุ่มนี้ มีจำนวนการใช้งานโซเชียลโดยเฉพาะ WeChat เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ โดยอ้างอิงจากสถิติจาก China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) ได้พบว่า คนจีนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีการใช้งาน WeChat มากกว่า 80% โดยดูยอดจาก Data Traffic ในขณะที่คนจีนวัยรุ่นกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 18 ปี และตั้งแต่อายุ 18-35 ปี มีการใช้งานอยู่แค่ 7.1% และ 6.8% ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับรายงานที่ว่า แบรนด์ชื่อดังจากตะวันตกที่เข้ามาบุกตลาดจีนในช่วงที่ผ่านมานี้ไม่ได้มียอดขายเพิ่มขึ้นกันสักเท่าไร แม้ว่าจะมีการทุ่มด้านการตลาดไป นั่นอาจอธิบายได้ว่าเพราะสินค้าเหล่านี้ตอบโจทย์ผิดกลุ่ม

Silver Gen หรือผู้สูงอายุ คือกลุ่มคนที่แบรนด์ทั้งหลายควรจับด้วยกรตลาดทางโซเชียลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งกำลังซื้อที่มีสูง และอีกข้อที่เป็นปัจจัยน่าสนใจคือ คนกลุ่มนี้มักมีความรู้และความสนใจในการอ่านเนื้อหา ทำให้สามารถป้อนข้อมูลและ Content ทางการตลาดให้พวกเขาได้ และหากว่าแบรนด์สินค้ามีคุณภาพจริงๆ ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มยอดขายจากคนกลุ่มนี้มากขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางที่น่าศึกษาต่อไปครับ

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ

“ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่

หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ

“บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่

ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่

ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer