top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

จีนกระตุ้นตลาดการค้าเสรี (FTZ) เพิ่มพื้นที่การลงทุนจากต่างชาติสำนักข่าว Chinadaily (16 ก.ค.) รายงานเกี่ยวกับความพยายามของจีนที่จะเปิดเขตการค้าเสรี Free Trade Zone (FTZ) เพิ่มเติม

ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลจีนได้ออกมาประกาศรายการข้อจำกัด/ข้อห้ามสำหรับการลงทุน (Negative List) ฉบับปี 2561 โดยทางคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนและกระทรวงพาณิชย์จีน ซึ่งจะเริ่มมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป

โดยใน Negative List ฉบับใหม่ที่จะบังคับใช้นี้ มีการปรับลดรายการข้อจำกัด/ข้อห้ามสำหรับต่างชาติในการลงทุนในจีน จากแต่เดิมที่ 63 ข้อ ให้เหลือ 48 ข้อ และมีนโยบายลดข้อจำกัดของสาขาธุรกิจ 22 สาขา ได้แก่

- ยกเลิกข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของทุนต่างชาติในการผลิตรถยนตร์เฉพาะกิจและรถยนต์พลังงานใหม่ในปี 2561 ยกเลิกข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของทุนต่างชาติในการผลิตรถเพื่อการพาณิชย์ในปี 2563 ยกเลิกข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของทุนต่างชาติในการผลิตรถยนต์นั่งและยกเลิกข้อจำกัดบริษัทร่วมทุนต้องไม่เกิน 2 แห่งในปี 2565

- ยกเลิกข้อจำกัดในการจัดซื้อและขายส่งข้าวสาร ข้าวสาลี และข้าวโพดของทุนต่างชาติ

- ยกเลิกข้อจำกัดการออกแบบ ผลิต ซ่อมแซมเรือ จากแต่เดิมที่ฝ่ายจีนต้องถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่

- การผลิตอาวุธและยุทธภัณฑ์ จะไม่รวมอยู่ใน Negative List

- ยกเลิกข้อจำกัดการก่อสร้างและการดำเนินงานของเครือข่ายกระจายไฟฟ้า จากแต่เดิมที่บังคับให้ฝ่ายจีนต้องถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่

- สั่งปรับเพิ่มเพดานสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทประกันชีวิตจากทุนต่างชาติ แต่เดิมร้อยละ 50 ให้เป็นร้อยละ 51 รวมถึงยกเลิกสัดส่วนการถือหุ้นในปี 2564 เท่ากับว่าอนุญาตให้กลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นใหญ่ในบริษัทประกันได้

- ยกเลิกข้อจำกัดในการสำรวจและขุดเจาะแกรไฟต์ของทุนต่างชาติ

ซึ่งในส่วนของเขตพื้นที่ FTZ จะลดจาก 95 ข้อ เหลือเพียง 45 ข้อเท่านั้น โดยจะมีการประกาศเขตการค้านี้เพิ่มเติมต่อไป

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ

“ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่

หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ

“บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่

ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่

ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้า