top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

คนต่างชาติในจีนนิยมใช้ WeChat ในการแชท มากกว่าคนจีนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่น่าสนใจจากรายงานชองบริษัท Tencent ที่ระบุว่า ในปี 2017 ที่ผ่านมา ผู้ใช้งาน WeChat ในประเทศจีนที่ลงทะเบียนเป็น User ต่างชาตินั้น นิยมใช้งานเพื่อแชทสื่อสารกันมากกว่าคนจีน ในขณะที่คนจีนเองจะใช้งาน WeChat ด้านอื่นมากกว่าแค่การสื่อสาร เช่น WeChat Pay และ Function ต่างๆในด้านการทำตลาดและด้านธุรกิจ

ปัจจุบัน Application WeChat มียอดผู้ใช้งานในประเทศจีนสูงสุดมากกว่า 1,000 ล้านคน ส่วนสถิติการใช้งานต่อวันคือมากกว่า 600 ล้านคน

แต่กลายเป็นว่า ชาวต่างชาติในจีนใช้งาน WeChat เพื่อแชทสื่อสารกันมากกว่าคนจีนท้องถิ่น โดยใช้งานที่ร้อยละ 60 แล้วใช้งาน Audio Call ที่ร้อยละ 42 และใช้งาน Video Call ที่ร้อยละ 13

น่าสนใจตรงที่ว่า ชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนจีนจะใช้ส่งข้อความมากกว่า แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะสนใจใช้งาน Function อื่นๆที่ร้อยละ 64 เช่นกัน


สำหรับเนื้อหาและ Content ที่นิยมส่งกันมากใน WeChat นั้น มีการทำแบบสอบถามในปีล่าสุดพบว่า ผู้ใช้ WeChat อยากจะเห็นการส่งรูปภาพมาเป็นอันดับ 1 เฉือนการส่งข้อความที่ตามมาในอันดับที่ 2 ตามด้วยการแชร์คลิปวีดีโอสั้นๆเป็นอันดับ 3

ในเมื่อเป็น App ที่คนจีนใช้งานมากที่สุดในเวลานี้ การบุกตลาดจีนจึงจำเป็นต้องศึกษาและอัพเดทการใช้งานในรูปแบบต่างๆไว้สม่ำเสมอครับ ซึ่งทางเพจจะได้มานำเสนอต่อไป

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ

“ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่

หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ

“บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่

ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่

ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing