top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

สังคมไร้เงินสดขยายตัว เมืองจี่หนานเริ่มใช้ Alipay จ่ายค่ารถโดยสารประจำทาง



เป็นข่าวมาตั้งแต่ปลายปี 2560 เมื่อเมืองจี่หนาน เมืองเอกของมณฑลซานตง ได้เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกสำหรับการจ่ายเงินค่ารถโดยสารประจำทาง หรือ รถเมล์ โดยไม่ต้องใช้เงินสด แต่ใช้บริการจาก App ของ Alipay ในการชำระค่าบริการแทน โดยการแสกนผ่าน QR Code ซึ่งได้ติดตั้งกับรถโดยสารประจำทางจำนวนมากกว่า 5,000 คัน

ทุกวันนี้ในประเทศจีนใช้ระบบรถขนส่งสาธารณะกันเป็นจำนวนมากกว่า 1.3 ล้านครั้ง โดยมีการบันทึกข้อมูลว่าเป็นการชำระเงินผ่านทางบัตรเติมเงินมากกว่า 400 ล้านครั้งด้วยกัน ภายในปี 2560 ซึ่งพฤติกรรมของผู้โดยสารชาวจีนนี่เองที่ทำให้ระบบชำระค่ารถโดยสารของ Alipay มีความมั่นใจว่าจะสามารถตอบสนองต่อความสะดวกรวดเร็วของชาวจีนได้


สำหรับการแสกนโดนใช้ Alipay ในการขึ้นรถโดยสารนั้น จะเริ่มจากเมืองจี่หนาน แล้วขยายไปยังเมืองอื่นๆ ต่อไป

ส่วนสาเหตุที่เลือกเมืองจี่หนานนั้น อาจเพราะที่นี่ถือได้ว่าเป็นเมืองสำคัญแห่งหนึ่งในด้านการพัฒนาระบบคมนาคมของจีนให้เป็นรูปแบบอัจฉริยะ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการลงทุนไปมหาศาลมากกว่า 1.4 แสนล้านหยวน

นอกจากนี้ยังคาดว่า ภายในปี 2562 เมืองจี่หนานจะเป็นต้นแบบแห่งหนึ่งสำหรับสังคมไร้เงินสดของจีน โดยเริ่มจากการคมนาคมขนส่งเป็นหลักนี่เอง ทั้งยังเชื่อว่าในอีกไม่ช้า Alibaba จะนำระบบโดยสารรถประจำทางอัจฉริยะนี่ไปใช้ร่วมกับระบบโดยสารของประเทศอื่นๆที่ Alibaba เข้าไปร่วมมือด้วยเช่นกัน

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing