top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

จะบุกตลาดจีน ทราบหรือยังว่าสินค้าของเราอยู่กลุ่มไหน ได้สิทธิอะไรบ้างให้ข้อมูลในการทำตลาดจีนมามากแล้ว วันนี้เราอยากแนะนำสำหรับเรื่องการบุกตลาดจีนในส่วนสำคัญอันดับต้นๆที่หลายท่านอาจจะมองข้ามไป นั่นก็คือ “สินค้าที่เรามีอยู่ในกลุ่มไหนสำหรับตลาดจีน”

เนื่องจากประเทศไทยและจีนต่างก็มีมีข้อตกลงเรื่องลดภาษีศุลกากรที่อยู่ภายใต้กรอบ “เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน” ซึ่งได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ดังนั้นในปัจจุบันสินค้ากว่าร้อยละ 90 ที่สองชาติแลกเปลี่ยนกันนั้นจึงได้รับสิทธิสำหรับการยกเว้นภาษีศุลกากร ถ้าหากว่าผู้นำเข้าและส่งออกได้ขอใช้สิทธินั้นตามขั้นตอน แต่ด้วยระบบการค้าของจีน ก็ทำให้ผู้นำเข้าต้องต้องชำระภาษีอีกร้อยละ 13 (กรณีสินค้าไม่แปรรูป) และร้อยละ 17 (กรณีสินค้าที่แปรรูป)

ดังนั้นเรื่องการจำแนกกลุ่มสินค้าจึงสำคัญมาก เพื่อให้เราสามารถรักษาสิทธิต่างๆที่พึงมี และวางกลยุทธ์ได้เหมาะสม ดังนั้นมาดูกันว่า สินค้าของเราอยู่กลุ่มไหน

1.กลุ่มสินค้าที่ได้อนุญาตให้นำเข้าจีนได้โดยเสรี (Free Imports)

ส่วนใหญ่แล้วสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคบางชนิดจะครอบคลุมในส่วนนี้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากกรมศุลกากรไทย

2.สินค้าที่จำกัดการนำเข้า (Restricted Imports)

เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตสำหรับนำเข้าก่อน โดยมากจะเป็นผลผลิตด้านการเกษตร หรือเป็นสินค้าที่จะเข้าไปแข่งขันกับผู้ผลิตในจีนเอง เช่น ข้าว ยางพารา น้ำตาล ปุ๋ย เป็นต้น

3.สินค้าห้ามนำเข้า (Prohibited Imports)

เนื่องจากเป็นสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของจีน ไปจนถึงเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เช่น อาวุธ ยาบางประเภท วัตถุระเบิด ฯลฯ

ดังนั้นเมื่อทราบว่า สินค้าของเราหรือผลผลิตของเราอยู่ในกลุ่มไหน ก็ช่วยให้เราสามารถวางแผนเพื่อเตรียมกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม ไปจนถึงการยื่นขอสิทธิต่างๆด้วย

สำหรับการตรวจสอบประเภทสินค้า ทุกท่านสามารถติดต่อกับทางกรมศุลกากรไทย หรือทางเว็บไซต์ www.customs.go.th

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#