บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

Recommend

ฟ้าต้องโปร่ง!!! จีนเอาจริงกับปัญหามลภาวะทางอากาศของกรุงปักกิ่งสำนักข่าว Chinainternetwatch ได้รายงานเกี่ยวกับความสำเร็จขั้นแรกของการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงปักกิ่งที่เรื้อรังมาหลายสิบปีให้เบาบางลง ซึ่งที่ผ่านมาเราจะเคยเห็นการแชร์รูปภาพท้องฟ้าของกรุงปักกิ่งที่มีหมอกควันปกคลุมอยู่ตลอด แต่จากการประกาศสั่งปิดโรงงานไปมากกว่า 1,000 แห่งของจีนทางภาคเหนือ ก็มีผลทำให้ระดับมลภาวะลดลง

ข้อมูลจากกรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงปักกิ่ง ระบุว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา ระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งของกรุงปักกิ่งอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 58 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ต่อปี เท่ากับว่าทางปักกิ่งได้บรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศตามมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งถือว่าเป็นเฟสแรกของโครงการคืนสภาพอากาศและท้องฟ้าปลอดโปร่งที่บริสุทธิ์ให้กับเมืองจีน

ในรายงานยังระบุว่า ในปี 2560 ความเข้มข้น PM2.5 เฉลี่ยต่อปีของกรุงปักกิ่งลดลงร้อยละ 20.5 เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจำนวนวันที่มีคุณภาพอากาศดีมาก (PM2.5 ≤ 50µg/m3) หรือดี (PM2.5 ≤ 100µg/m3) 226 วัน เพิ่มขึ้น 28 วันเมื่อเทียบกับปี 2559 ส่วนวันที่มีมลพิษทางอากาศหนักมาก (PM2.5 > 300 µg/m3) มีอยู่ 23 วัน ลดลง 16 วันเมื่อเทียบกับปี 2559 นอกจากนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ความเข้มข้นเฉลี่ยต่อปีของสารมลพิษทางอากาศประเภทหลักในกรุงปักกิ่งลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลดเหลือเพียง 8 µg/m3


ซึ่งตามรายงานการวิจัยแหล่งที่มา PM2.5 ประกาศโดยกรุงปักกิ่งในปี 2557 ระบุว่าสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศในกรุงปักกิ่งมาจาก ไอเสียรถยนต์ การเผาถ่านหิน โรงงานภาคอุตสาหกรรม และฝุ่นละออง ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษที่ว่านี้ กรุงปักกิ่งจึงใช้นโยบายที่เข้มงวดหลายอย่าง อาทิ

-การให้กระจายสาขาธุรกิจที่ประเมินแล้วพบว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งพาบทบาทของเมืองหลวง (non-capital functions) เช่น ตลาดขายส่งเสื้อผ้าและตลาดขายส่งผักและผลไม้ให้ออกไปยังมณฑลและเมืองข้างเคียง เป็นการกระจายมลภาวะที่เลี่ยงไม่ได้ออกไปยังพื้นที่อื่น

-การใช้พลังงานสะอาดแทนถ่านหินของหม้อไอน้ำ

-บริหารจัดการถ่านหินด้อยคุณภาพในเขตชนบท

-ออกคำสั่งโอนย้ายและสั่งปิดบริษัทและโรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษและไม่ผ่านเกณฑ์รวมแล้วมากกว่า 1,000 แห่ง ซึ่งผลที่ได้นั้นก็ถือว่าบรรลุตามเป้าหมายในเฟสแรก

สำหรับในเฟสต่อไปต่อไป ทางกรุงปักกิ่งมีเป้าหมายจะลดความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเฉลี่ย 56µg/m3 ต่อปี ทั้งนี้ จีนเริ่มใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ซึ่งมณฑลต่างๆของจีนก็ได้มีการประกาศมาตรฐานในการเก็บภาษีดังกล่าว ส่วนกรุงปักกิ่งและมณฑลข้างเคียงมีการกำหนดอัตราภาษีในระดับที่สูง ซึ่งทางกรุงปักกิ่งกำหนดจะเก็บภาษีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอัตรา 12 หยวนต่อหน่วยของการปล่อยมลพิษทางอากาศ และ 14 หยวนต่อหน่วยมลพิษทางน้ำ

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการไทยที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ก็จำเป็นต้องติดตามอัพเดทการออกตามกฎระเบียบใหม่และการเก็บภาษีในท้องถิ่นดังกล่าวนี้ ด้วย

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#


ดู 32 ครั้ง0 ความคิดเห็น

New

Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing