top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

สมองไหลเข้าจีน เริ่มออกวีซ่า 5-10 ปีให้คนต่างชาติที่มีความสามารถในสาขาที่จีนขาดจากการประกาศร่วมกันของทาง กรมผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ ในกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมจีน กับกระทรวงการต่างประเทศจีนและกระทรวงความมั่นคงสาธารณะจีน ได้ร่วมกันประกาศเพื่อใช้ “กฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจ ลงตราให้แก่ชาวต่างชาติที่มีความสามารถพิเศษ” ซึ่งจะมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป โดยจะเริ่มใช้ในหลายมณฑลและในหลายเมืองใหญ่ของจีน เช่น กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น

สำหรับสาระสำคัญของประกาศนี้ก็คือ เริ่มออกวีซ่าที่มีอายุ 5 - 10 ปี (วีซ่าประเภท R) แก่คนต่างชาติที่มีความสามารถพิเศษ

ซึ่งในระเบียบดังกล่าว ทางรัฐบาลจีนจะออกวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มีความสามารถพิเศษในสาขาและวิชาชีพที่จีนกำลังขาดและมีความต้องการสูง โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และด้านธุรกิจในระดับสูง

สำหรับวีซ่าที่ว่านี้จะเป็นวีซ่าเรท R ที่มีอายุ 5 - 10 ปี สามารถใช้เดินทางเข้าออกประเทศจีนได้หลายครั้ง และใช้สำหรับพำนักในจีนได้สูงสุดถึง 180 วัน และวีซ่าจะออกให้กับคู่สมรสและบุตรของคนต่างชาติที่ได้รับวีซ่า R ดังกล่าวนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีการออกหนังสือรับรองคนต่างชาติที่มีความสามารถพิเศษ (Confirmation Letter for High Level Foreign Talents) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอวีซ่า R โดยสามารถยื่นคำร้องและได้รับวีซ่าได้ทันทีภายใน 1-2 วัน แล้วยังมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมทุกอย่างในการขอวีซ่า R รวมถึงยกเว้นค่าธรรมเนียมของคู่สมรสและบุตรด้วย

อันที่จริงวีซ่า R ได้เริ่มใช่งานมาตั้งแต่ปี 2555 แล้วขยายการใช้งานไปสู่เมืองใหญ่หลายแห่ง จากนั้น จนกระทั่งในปีนี้เองที่ได้ประกาศใช้กฎระเบียบดังกล่าวที่จะทำให้วีซ่า R มีความผ่อนปรนและสะดวกสำหรับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของจีนเพิ่มขึ้น มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2561 จะมีชาวต่างชาติอย่างน้อย 50,000 คนยื่นขอวีซ่าประเภท R ต่อไป ซึ่งในอนาคตก็จะมีการให้สิทธิและยกระดับการบริการให้กับผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับวีซ่าเหล่านี้ เช่น การทำธุรกรรมด้านการเงิน ระบบประกันภัย และการคมนาคม เป็นต้น

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#