top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

มาตรการตรวจสินค้าผ่านแล้วจึงส่งที่ฉงชิ่ง ทำให้ยอดนำเข้านมผงพุ่งสูงสุดนครฉงชิ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญทางภาคตะวันตกตอนในของจีน และมีพื้นที่อยู่ใกล้กับนครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลักของเสฉวน อีกทั้งรถไฟเส้นที่เดินทางไปทวีปยุโรปก็มาจากที่นี่ ทำให้ทุกวันนี้ฉงชิ่งจึงถือว่าเป็นเมืองสำคัญของการนำเข้าสินค้าในจีนฝั่งตะวันตก

วันนี้จึงอยากนำข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินค้านำเข้าที่ฉงชิ่ง ซึ่งจากข้อมูลในปี 2560 ตามการรายงานของหน่วยตรวจโรคพืชและสัตว์ซึ่งจะมีหน้าที่ออกฉลากรับรองคุณภาพสินค้าส่งออกอาหาร หรือ CIQ ได้รายงานว่าสินค้าที่มียอดนำเข้าขยายตัวสูงสุดก็คือนมผง

ในปี 2560 นมผง เป็นสินค้านำเข้าที่มีการขยายตัวสูงสุด โดยมีการนำเข้านมผงมากกว่า 248 ล็อต หากเทียบกับปีก่อนแล้วเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 188 มูลค่าอยู่ที่ประมาณ 113 ล้านหยวน


หากวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่มีการนำเข้านมผงเพิ่มขึ้นจนสูงสุดนั้น อาจเพราะเป็นผลมาจากการเริ่มใช้มาตรการที่ว่า ตรวจสินค้าผ่านแล้วจึงเริ่มขนส่งในฉงชิ่ง

หมายความว่า เมื่อมีการนำสินค้านำเข้าที่เป็นตัวอย่างจำนวนหนึ่งขนส่งมาตรวจสอบแล้วยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเมื่อสินค้าล็อตใหญ่ส่งมาถึงก็จะสุ่มตรวจอีก หากในขั้นตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรก็จะปล่อยผ่านเลยภายในหนึ่งวัน ในขณะที่การนำเข้านมผงในสมัยก่อนใช้เวลาตรวจสอบนานเป็นเดือน ซึ่งการลดขั้นตอนเช่นนี้ทำให้การนำเข้านมผงในฉงชิ่งทำได้สะดวกรวดเร็วอย่างมาก

แล้วผู้ประกอบการไทยจะได้อะไรบ้าง เนื่องจากนอกเหนือจากนมผงแล้ว ที่ฉงชิ่งเวลานี้ก็อยู่ระหว่างการขออนุมัติเพื่อให้ใช้มาตรการนี้กับสินค้าประเภทอื่นๆอีก โดยเฉพาะอาหารเสริมสำหรับทารก น้ำผึ้ง น้ำมันพืช สินค้าเกษตรแปรรูป ซึ่เท่ากับว่าจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าที่หลากหลายเพิ่มขึ้นที่ฉงชิ่งครับ

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#