top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ฟ่านหลี่ เทพแห่งการค้ากับหลักการเรื่องราคา 3 ข้อที่ทำให้จีนเป็นมหาอำนาจชื่อของ ฟ่านหลี่ เป็นที่รู้จักอย่างมากในประวัติศาสตร์จีน เนื่องจากเขาได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งการค้าของชนชาติจีนมานานกว่า 2,500 ปี หลักการและแนวคิด 3 ประการเกี่ยวกับการค้าของเขาได้กลายเป็นดั่งคัมภีร์สูงสุดสำหรับพ่อค้าชาวจีน ซึ่งในปัจจุบันก็มีการกลับไปศึกษาเรื่องของฟ่านหลี่แล้วนำแนวคิดของเขามาประยุกต์ใช้กันแทบจะทุกวงการ

หลักการทั้ง 3 ข้อนี้ เกี่ยวข้องกับเรื่องความต้องการสินค้าและการตั้งราคาสินค้าในสถานการณ์ต่างๆซึ่งจะช่วยให้กิจการได้เปรียบกว่าคนอื่นๆภายใต้สภาพการแข่งขันที่ไม่แน่นอน ซึ่งหลักการที่ว่านี้ได้แก่


1.ถ้าเรารู้ว่าสินค้าใดกำลังขาดแคลนอยู่ในตลาด เราจะสามารถคำนวณได้ว่าสินค้านั้นๆกำลังมีราคาสูงต่ำมากน้อยแค่ไหน

(ซึ่งถ้าเป็นในปัจจุบันหรือตามวิชาเศรษฐศาสตร์ ก็คือสินค้าที่มีอุปสงค์ส่วนเกิน)


2.เมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นถึงจุดหนึ่ง ราคาก็จะตกลงมาเองโดยธรรมชาติ

(ฟังดูเหมือนการเก็งราคาช้อนซื้อหรือขายออกในตลาดหุ้นไหมครับ แต่ฟ่านหลี่คิดเรื่องนี้มาตั้งแต่ 2,500 ปีก่อนแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ยังต้องอาศัยการเอาชนะความโลภ มีเป้าหมายเรื่องมูลค่าสินค้าที่สูงขึ้นชัดเจนว่าควรจะอยู่ที่ระดับไหนแล้วปล่อยขายในจุดที่เหมาะสม)