top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

นักท่องเที่ยวจีนเลือกประเทศไทย เป็นสถานที่ต้อนรับที่ดีที่สุดอันดับ 1 ในปี 2017จากการสำรวจของเว็บไซต์ Hotel.com ประกาศว่าประเทศไทยคือชาติที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากเมืองจีนที่ดีที่สุด เหนือชาติอื่นๆ ซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่ากำลังซื้อจากนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลักของการท่องเที่ยวในไทยมาก แม้ว่าที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจากจีนจะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมและโดนบ่นจากสถานที่ท่องเที่ยวของไทยหลายแห่ง แต่ในช่วงปีที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าหลายที่จะปรับตัวเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนได้มากขึ้น และนักท่องเทีย่วจีนเองก็มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นด้วย

สำหรับการสำรวจยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆเช่น คนจีนเริ่มหันมาเที่ยวแบบแบกแพกเองมากกว่าผ่านทางทัวร์ ซึ่งกลุ่มนี้มักเป็นวัยรุ่นหรืออายุประมาณ 20-35 ปี คนกลุ่มนี้นิยมไปสถานที่ชื่อดังที่วัยรุ่นชอบไป ในส่วนของการช็อปปิ้งของที่ระลึกนั้น สินค้าขายดีจะเป็นกลุ่มสินค้าที่มีลักษณะท้องถิ่น ไม่จำเป็นต้องหาได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำเสมอไปนัก

สำหรับยอดซื้อเฉลี่ยต่อหัว ในปีที่ผ่านมา พบว่าสูงถึง 100,000 บาทต่อหัว อีกทั้งระยะเวลาในการเที่ยวก็นานขึ้นกว่าเดิม โดยจากที่นิยมมา 5 วัน ซึ่งโดยมากผ่านคณะทัวร์ ก็กลายเป็น 6-7 วัน หรือนานกว่านั้น

คนจีนยุคใหม่ยังมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือ ใช้บริการของแอพพลิเคชั่นบนมือถือในการจองที่พักหรือเรียกบริการรถแท็กซี่ และการชำระเงินด้วยเงินสดแม้จะยังสูงกว่า 35% แต่การใช้ชำระผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ก็สูงขึ้นราว 30%

อย่างไรก็ตาม ก็มีช่วงเวลาของฤดูในกาลท่องเที่ยวด้วย เนื่องจากคนจีนจะเลี่ยงการมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงหน้าฝน ขณะที่หน้าหนาวนั้น พวกเขาเลือกที่จะไปในทวีปยุโรปมากกว่า สำหรับเมืองไทยนั้น เมืองทางภาคเหนือเช่นเชียงใหม่ เชียงราย จะได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงฤดูหนาว จากการไปชมวิว ขึ้นภูเขาและยอดดอยชื่อดังทั้งหลาย ดังนั้นถ้าคิดอยากทำการตลาดกับนักท่องเที่ยวจีน ก็จำเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมตามฤดูกาลเช่นกันครับ