top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ระวัง กลุ่มบุคคลแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินด้วย Wechat Pay


ระบบรับชำระเงิน Wechat Pay ถือเป็นระบบที่นิยมมากในหมู่ชาวจีนในยุคปัจจุบัน แม้แต่ในประเทศไทยนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เกินทางมาท่องเที่ยวต่างมองหาบริการรับชำระเงินอย่าง Wechat Pay เพราะสะดวกและปลอดภัยไม่ต้องพกเงินไปไหนมาไหนให้อันตราย . ด้านผู้ประกอบการไทยเริ่มเล็งเห็นว่า Wechat Pay จะช่วยตอบโจทย์ให้เขาได้กลุ่มลูกค้าชาวจีนเพิ่มมากขึ้น จึงหันมาสนใจสมัครระบบ Wechat Pay แต่!!! ผู้ให้บริการระบบรับชำระเงิน Wechat Pay ในไทยมีมากมายหลายเจ้าเหลือเกิน รายไหนมีความน่าเชื่อถือได้บ้างในตอนนี้

. วันนี้ทางเราจึงรวบรวมผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ประกอบการที่ถูกกฎหมาย ตามรูปภาพด้านล่างนี้


หากท่านได้สนใจสมัครบริการระบบรับชำระเงิน Wechat Pay สามารถติดต่อได้ที่ : www.wechatthai.com (แอสเซท ไบร์ท)

Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing