top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ในอนาคตอันใกล้ เศรษฐกิจดิจิตัล จะครองสัดส่วน 1ใน4 ของเศรษฐกิจโลก


รายงานจากงานประชุมเศรษฐกิจใหม่ New Economy Summit ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา ได้คาดการณ์ว่า ตำแหน่งงานทางด้านออนไลน์ จะเพิ่มขึ้นกว่า 400 ล้านตำแหน่ง ภายในปี 2035 อันเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจดิจิตัลอย่างไม่หยุดยั้ง


ตามรายงานนี้ ยังคาดการณ์อีกว่า แค่ Alibaba ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ชของจีน เพียงบริษัทเดียว จะเพิ่มจำนวนตำแหน่งงานให้กับตลาดธุรกิจดิจิตัลกว่า 100ล้านตำแหน่ง ซึ่งดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่อย่างใด เพราะเพียงปี 2016 ที่ผ่านมาเพียงปีเดียว Alibaba ก็สร้างงานไปกว่า 30 ล้านตำแหน่ง โดยแนวโน้มของงานในธุรกิจดิจิตัลในอนาคต จะมุ่งเน้นทางด้าน Cloud computing และ AI: Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์) มากกว่าการใช้แรงงานคน เหมือนในอดีต นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจจาก Gao Hongbing รองประธานกลุ่มบริษัท Alibaba ที่ได้กล่าวเอาไว้ในงานประชุม เศรษฐกิจใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ว่า "ในอนาคตอันใกล้ 20%ของประชากรโลกจะปลดแอกจากการเป็นลูกจ้าง มาเป็นนายตัวเอง หรือ ฟรีแลนซ์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ เศรษฐกิจดิจิตัล จะครองสัดส่วน 1ใน4 ของเศรษฐกิจโลกทั้งหมด"

ที่มา: CRI

เรียบเรียงโดย: Pagon Gatchalee (FB page: อ้ายจง)

Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer