top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

'สมคิด' คุย 'แจ็ค หม่า' ลงทุนลงทุนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและ ดันสินค้าไทย 100 แบรนด์นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นำคณะเดินทางทั้งภาครัฐและเอกชนไทย เดินทางไปเยือนประเทศจีน ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2559 โดยมีภารกิจที่สำคัญคือ วันที่ 8 ธ.ค. จะเดินทางไปเยือนที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทอาลีบาบา เมืองหางโจว ตามคำเชิญของนายแจ็ค หม่า ประธานบริหารอาลีบาบากรุ๊ป โดยจะหารือในด้านความร่วมมือทางการค้าและการร่วมกันพัฒนาช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ (E-commerce) โดยเบื้องต้น ทางอาลีบาบาจะให้พื้นที่กับสินค้าชั้นนำของไทย 100 ยี่ห้อ เข้าจำหน่ายผ่านเว็บไซต์อาลีบาบาดอทคอม โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมปีแรกของการขายสินค้า โดยกระทรวงพาณิชย์จะคัดเลือกสินค้าในกลุ่มอาหาร ของใช้ของที่ระลึก ที่ชาวจีนและนักท่องเที่ยวนิยม และผลิตจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

อีกทั้งจะมีการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงครอบคลุมความร่วมมือ 4 ด้านที่จะดำเนินการในปี 2560 ได้แก่

ด้านที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เอสเอ็มอีของไทย และพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย ตั้งเป้าหมาย 30,000 ราย และภายใน 1 ปี คาดว่าเอสเอ็มอีเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่ต่ำกว่า 10,000 ราย

ด้านที่ 2 อาลีบาบาจะให้ความสนับสนุนอบรมบุคลากรของไทย 10,000 คน เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ให้การอบรมแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลอีก 1,000 คน รวมถึงส่งเสริมเจ้าหน้าที่รัฐให้ได้รับการฝึกอบรมเทคโนโลยี และ Ai (ปัญญาประดิษฐ์)

ด้านที่ 3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในประเทศไทย โดยอาลีบาบากรุ๊ป และลาซาด้ากรุ๊ป จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำแนะนำกับบริษัทไปรษณีย์ไทย ในการขยายระบบฝากสินค้าในประเทศผ่านแอพพลิเคชั่น "พร้อม โพสต์" ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด

ด้านที่ 4 คือ การดึงอาลีบาบากรุ๊ป ร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) พร้อมพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้