top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

สินค้าไทยที่ได้รับความนิยมจากชาวจีนมากที่สุด1 ผลไม้สด

คนจีนเชื่อว่าที่หายากมีราคาแพงเพราะประเทศไทยในเขตร้อนชื้น ผลไม้หวานๆ ผลไม้ในจีนไม่เหมือนกับผลไม้ไทย คนจีนมาเที่ยวที่ไทย ก็อยากกินผลไม้สดไทย เช่น ทุเรียน แก้วมังคุด เงาะ สับปะรด

2 ผลไม้อบแห้ง

กรมศุลกากรจีนห้ามชาวจีนนำผลไม้สดเข้าประเทศจีน คนจีนจึงซื้อผลไม้อบแห้งกลับจีน ให้ครอบครัวและเพื่อนๆ ผลไม้ไทยที่มีชื่อเสียงมาก อีกทั้งผลไม้อบแห้งเป็นของว่างเพื่อสุขภาพ เป็นสินค้าที่คนจีนชอบ

3 เครื่องสําอาง

เครื่องสำอางในจีนต้องเก็บภาษีสูงมาก คนจีนชอบซื้อเครื่องสำอางจากต่างประเทศ เครื่องสำอางไทยราคาถูก คุณภาพดี

4 หมอนยางพารา

หมอนยางพาราเป็นหมอนที่ได้รับความนิยมอมากในปัจจุบัน โดยหมอนยางพาราสบาย สุขภาพที่ดีมาก เพื่อป้องกันไรฝุ่น ไม่ให้เกิด

5 สปา หรือ นวด

นวดไทยจึงเป็นที่นิยมในประเทศจีน คนจีนมาไทยต้องไปนวดและซื้อน้ำมันหอมระเหย น้ำมันนวดตัว

Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer