top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

สถิตการใช้จ่ายบน Wechatผู้ใช้ 200 ล้านคนในWechat จะมีข้อมูลบัตรเครดิตอยู่ในแอคเค้าท์ของตัวเองตั้งแต่เริ่มอยู่แล้ว ฉะนั้นผู้ใช้สามารถซื้อของผ่านแอพฯได้เลยจากโทรศัพท์ของตัวเอง เมื่อใดก็ได้ ที่ใดก็ได้

แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือ ผู้ใช้สามารถชำระค่าบริการ สินค้าต่างๆกว่า 300,000 ร้านค้านอกระบบออนไลน์(offline stores) ได้ผ่านแอพฯนี้ด้วย แอพฯนี้จึงถือได้ว่าเป็นช่องทางทำเงินสำหรับธุรกิจในการขายสินค้าผ่านแอพฯ

Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer