top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

จีนเดินหน้าปฏิรูปห้องน้ำในชนบท ตั้งเป้าปรับปรุง 50,000 ครัวเรือน


หลายสิบปีมานี้ "ห้องน้ำจีน" เคยมีชื่อเสียงในทางลบ และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีห้องน้ำในภาพรวมแย่ที่สุด สวนทางกับความเจริญด้านอื่นๆในประเทศเรียกได้ว่า ถ้าไปเที่ยวเมืองจีน นี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องทำใจ และคุณอาจจะเจอแแจ็คพ็อตได้เลย เพราะปัญหาหลักไม่ใช่แค่เรื่องห้องน้ำอย่างเดียว แต่เป็นพฤติกรรมการใช้ห้องน้ำของคนจีนโดยส่วนใหญ่เองด้วย ที่ทำให้ห้องน้ำจีนไม่น่าเข้าเอาซะเลยแต่ในช่วงหลายปีหลังมานี้ จีนก็ได้ยกระดับและแก้ไขในส่วนนี้ให้ดีขึ้น
ก่อนหน้านี้ในปี 2015 จีนเคยประกาศนโยบายการปฏิรูปปรับปรุงห้องน้ำในประเทศครั้งใหญ่ โดยเฉพาะในแถบชนบท และพื้นที่กันดาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งการปฏิรูปห้องน้ำ ถือว่าเป็นโปรเจคใหญ่ที่ถูกพัฒนาต่อเนื่องอย่างจริงจังสำนักข่าว Xinhua มีรายงานเมื่อเร็วๆนี้ถึงเป้าหมายในการปรับปรุงห้องน้ำในชนบทให้กับประชาชน 50,000 ครัวเรือนในเขตมองโกเลียใน โดยมีอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเขตปกครองตนเองมองโกเลียโดยคาดว่าจะสามารถปรับปรุงห้องน้ำดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2019 นี้ ซึ่งแต่ละครอบครัวจะได้เงินเฉลี่ย 3,000 หยวน หรือประมาณ 14,158 บาท เป็นงบประมาณสำหรับปรับปรุงห้องน้ำให้สำเร็จด้วย

จีนให้ความสำคัญกับการปฏิรูปห้องน้ำอย่างมาก โดยเฉพาะในชนบท เพราะบ้านหลายครอบครัวในชนบทยังคงประสบปัญหาขาดแคลนห้องน้ำภายในบ้านที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงการขาดแคลนห้องน้ำสาธารณะที่ดีพอ ซึ่งชาวบ้านในชนบทโดยเฉพาะในเขตมองโกเลียในต้องใช้เวลาเดินเท้านานกว่า 10 นาทีเพื่อไปใช้บริการ ซึ่งห้องน้ำก็มีสภาพย่ำแย่มากด้วย


การปฏิรูปห้องน้ำ เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นซึ่งเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในเขตชนบทมาตั้งแต่ปี 2015สำหรับเป้าหมายที่วางไว้คือ การพัฒนาห้องน้ำมากกว่า 64,000 แห่งตามสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศภายในปี 2020 ที่จะถึงนี้Comments


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing