top of page

7 เรื่องของภาษีที่ต้องรู้ก่อนบุกตลาดจีน

การจะส่งออกหรือนำเข้าในจีน แต่ไม่รู้เรื่องภาษีเลย ถือว่าเป็นอันตรายมากครับ เนื่องจาการส่งออกไปจีนมีเงื่อนไขและลักษณะเฉพาะที่ควรต้องทราบไว้ ซึ่งภาษีก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งครับ มาดูกันว่า มีอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง 1.ต่ำว่า 50 หยวน ยกเว้นภาษีนำเข้า เมื่อส่งของไปประเทศจีน ผู้รับจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ก็ตาม ซึ่งศุลกากรจีน จะมีการยกเว้น ถ้าอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณรวมกันแล้วไม่เกิน 50 หยวน แต่ในกรณีที่ถ้าสินค้ามีมูลค่ามากกว่านั้น ก็จะต้องเสียภาษีครับ 2.สูตรคำนวณ ทั้งนี้ มีวิธีการคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวม ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศจีนยังมีภาษีบริโภค (Consumption Tax) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ส่วนการเสียภาษีของศุลกากรจีนขึ้นอยู่กับ CIF* ซึ่งมีวิธีคำนวณ ดังต่อไปนี้ครับ - อากรขาเข้า = มูลค่ารวม CIF x อัตราอากรขาเข้า (% ของอัตราอากรขาเข้าขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า) - ภาษีบริโภค = (มูลค่ารวม CIF + อากรขาเข้า) / (1-อัตราภาษีบริโภค) x อัตราภาษีบริโภค - ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (มูลค่ารวม CIF + อากรขาเข้า + ภาษีบริโภค) x อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม CIF (Cost Insurance Freight = ราคาสินค้า + ค่าประกัน + ค่าขนส่ง) 3.อัตราภาษีอากรประเทศจีน ประเทศจีน จะคิดอัตราภาษีอากรแบบผันแปรจาก 0%-100%, มีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 12.47% ทั้งนี้การนำเข้าในประเทศจีนบางชนิด เราสามารถส่งเข้าไปได้โดยไม่ต้องเสียภาษีอากร ตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เป็นต้น 4.ภาษีขายประเทศจีน การนำเข้าในจีน ปกติจะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรามาตรฐานคือ 17% หรือเรียกเก็บในอัตราที่ต่ำกว่าที่ 13% สำหรับสินค้าเฉพาะชนิดเจาะจง ทั้งนี้เกณฑ์จะคำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากรอื่นๆ และภาษีบริโภค (Consumption Tax) 5.ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศจีน สำหรับกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, น้ำมันเบนซิน, เพชรพลอยและรถยนต์ จะมีการเรียกเก็บ ภาษีบริโภค (Consumption Tax) โดยอัตราเรียกเก็บอยู่ระหว่าง 1%-45% คำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากรอื่นๆ (กรณีถ้ามี) 6.ติดต่อได้ทางไหน เราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมไดเจากเว็บไซต์ของกรมศุลกากรจีน เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศจีน ซึ่งจะมีการอัพเดทอยู่ตลอด โดยเฉพาะในช่วงหลัง 7.ส่งทางไหนได้ ทุกวันนี้ มีบริการมากมาย ทั้งด้าน SME SHIPPING ส่งสินค้า ส่งเอกสาร และ พัสดุ รวมถึงบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศครับ เมื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้แล้ว ก็จะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจจะส่งออกไปจีนครับ ซึ่งสามารถปรึกษากับทาง Levelupthailand ผ่านช่องทางเว็บไซต์นี้ได้เลยครับ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand# ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ “ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/chinamarketing-checklist-full หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ “บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/การตลาดออนไลน์จีน ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่ www.levelupthailand.com/sme2 ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ

7 เรื่องของภาษีที่ต้องรู้ก่อนบุกตลาดจีน
bottom of page