top of page

500ล้านโดส!! จีนทำยอดฉีดวัคซีนไวรัสโควิด-19 สูงสุดในโลก

เว็บไซต์ทางการของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน รายงานว่า จีนดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส โควิด-19 ให้แก่ประชาชนชาวจีนทั่วประเทศเป็นจำนวนมากถึง 500 ล้านโดสแล้ว โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จีนสามารถฉีดวัคซีนมากถึง 15 ล้านโดสต่อวัน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในโลก โดยเป้าหมายต่อไป คือ การขยับจำนวนเป็นการระดมฉีดวัคซีนให้ได้ 20 ล้านต่อวัน . . ทั้งนี้ นักวิจัยจากศูนย์ควบคุมโรคแห่งชาติจีน และทีมวิจัยและพัฒนาวัคซีนพิเศษของศูนย์วิจัยกลไกป้องกันและควบคุมของสภาแห่งชาติจีนต่างยืนยันศักยภาพของจีนในการผลิตวัคซีนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแผนและเป้าหมายการฉีดวัคซีนในประเทศ . . ปัจจุบัน ประเทศจีนอนุมัติวัคซีน 5 ชนิดสำหรับการใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยวัคซีน 2 ชนิดที่นำมาฉีดให้บริการประชาชน คือ Sinovac และ Sinopharm . . Cr. Connie Level Up

500ล้านโดส!! จีนทำยอดฉีดวัคซีนไวรัสโควิด-19 สูงสุดในโลก
bottom of page