top of page

หมดยุคเอทีเอ็ม จีนถอดตู้ออก 80,000 เครื่อง

ในเวลานี้จีนได้กลายเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ด้ยสมาร์ทโฟน เป็นอันดับต้นๆของโลก แต่ก็สวนทางกับการกดเงินจากตู้ ATM ที่มีการใช้งานลดลง แล้วล่าสุดในปี 2020 มีรายงานว่าจำนวนตู้ ATM ในจีนถูกถอดออกมากกว่า 80,000 เครื่อง ตามรายงานจาก Beijing Business Today ในปีก่อนยังมีรายงานอีกว่า คนทั่วโลกมีการใช้งานตู้ ATM ลดลงกว่า 7.8% หากเทียบจากปีก่อน ส่วนข้อมูลในจีน โดย Bank of China ชี้ว่า ตู้ ATM จำนวน 30,000 เครื่อง ได้ยุติการใช้งานแล้วในปี 2020 ซึ่งหากรวมกับปีก่อนหน้านั้นและอื่นๆ รวมแล้วจะถูกถอดออกถึง 80,000 เครื่อง ส่วนสาเหตุว่า ทำไม ตู้ ATM จึงหมดความสำคัญลงเรื่อยๆ ก็มาจากปัจจัยหลักคือ ใช้จ่ายผ่านระบบ E-Payment สะดวกขึ้น โดยเฉพาะบนมือถือสมาร์ทโฟน สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไวไฟ 4G และ 5G ทำให้การใช้งานธุรกรรมออนไลน์ทำได้ง่ายขึ้น ไม่ใช่แค่ในเมืองใหญ่แต่ในเมืองรองด้วย ร้านค้าต่างๆเองก็เริ่มหันมารับเงินออนไลน์มากขึ้น โควิด-19 ทำให้ร้านค้าต่างๆต้องปรับตัวมาเล่นออนไลน์ สำหรับแพลทฟอร์มธุรกรรมออนไลน์ที่คนจีนใช้งานมากที่สุด ก็ยังคงเป็น WeChatPay และ Alipay ที่มา http://www.chinadaily.com.cn/a/202104/02/WS6066d6c9a31024ad0bab3595.html

หมดยุคเอทีเอ็ม จีนถอดตู้ออก 80,000 เครื่อง
bottom of page