top of page

จีนยอมตัดภาระค่าใช้จ่ายใน 4 ตลาดใหญ่ทางวิสาหกิจ

รัฐบาลจีนได้ออกมาตรการตัดภาระสิ้นเปลืองบางอย่าง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินโดยเฉพาะทางด้านวิสาหกิจ และการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งแนวทางนี้ก็นำมาใช้ในภาคเอกชนด้วย สำหรับการตัดภาระส่วนเกินออกของรัฐบาลจีน ซึ่งในกลุ่มวิสาหกิจ มี 4 กลุ่มใหญ่ได้แก่ 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อความมั่นคงของประเทศ แม้ว่าหลายประเทศทั่วโลกจะไม่ยอมตัดภาระส่วนนี้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความมั่นคง การทหาร และ ระบบรักษาความปลอดภัย แต่ทางการจีนก็ใช้วิธีบริหารจัดการในเรื่องจำนวน โดยเลือกตัดภาระในแง่ของผลิตภัณฑ์ที่ด้อยคุณภาพและตกยุค แล้วให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพและการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางทหารและความปลอดภัยที่สามารถใช้ทดแทนขึ้นมาได้มากขึ้น 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตลาดยังรองรับไม่มาก โดยกลุ่มที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีตลาดรองรับยังไม่มากนัก แต่เป็นตลาดที่มีการใช้แรงงานมนุษย์อยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับในกลุ่มนี้ที่สำคัญ เช่น กลุ่มโรงงานผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และจักรยานยนต์ เนื่องจากมีแนวคิดว่า แทนที่จะพึ่งพาแรงงานจำนวนมากแบบดั้งเดิม ก็จะเน้นไปที่การยกระดับการทำงานของระบบการผลิตและเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งการเข้าแทนที่ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็น จะช่วยลดแรงงานมนุษย์ในการดูแล เนื่องจากหันไปพัฒนาแรงงานมนุษย์ที่มีความความชำนาญเฉพาะด้านในการใช้เครื่องมือชั้นสูงเหล่านั้นเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต ซึ่งหากทำได้ถูกทางแล้ว ก็จะช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้ด้วย 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ทุนสูง ครอบคลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดในประเทศที่มีขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น กลุ่มโทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆในประเทศจีนเวลานี้ สำหรับทางแก้ไขคือ การเข้าสู่ตลาดหุ้นเพื่อระดมทุน และร่วมทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 4.กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ประเมินแล้วไม่มีความได้เปรียบทางการตลาด สำหรับในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ทางการจีนใช้วิธีแก้ไขปัญหาคือ การให้ปิดกิจการ แล้วโยกย้ายทรัพยากรบุคคลไปสู่ตลาดอื่นที่ยังมีอุปสงค์สูงกว่า และประเมินแล้วว่ามีความได้เปรียบทางการตลาดมากกว่า แนวทางแก้ไขปัญหาคือ ไม่ได้เน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ขายยาก ================================================ #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand# ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ “ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/chinamarketing-checklist-full หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ “บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/การตลาดออนไลน์จีน ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่ www.levelupthailand.com/sme2 ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ

จีนยอมตัดภาระค่าใช้จ่ายใน 4 ตลาดใหญ่ทางวิสาหกิจ
bottom of page