top of page

จีนผุดไอเดีย บริการรับจ้างไหว้เช็งเม้ง

เมื่อกล่าวถึงเทศกาลเช็งเม้ง ก็คือวันสำคัญสำหรับลูกหลานชาวจีนที่จะต้องไปรวมตัวกันเพื่อทำการไหว้และเคารพสุสานบรรพชนผู้ล่วงลับ เป็นประเพณีสำคัญที่ผูกโยงชาวจีนทั้งในแผ่นดินใหญ่และลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเล ซึ่งประเพณีนี้ยังคงสืบทอดต่อกันมา แล้วก็ไม่ได้เพียงแค่การจุดธูปกราบไหว้เท่านั้น แต่ยังต้องช่วยกันปัดกวาดทำความสะอาดสุสานด้วย แต่เนื่องจากในหลายปีที่ผ่านมา คนจีนค่อนข้างประสบปัญหามากในเดินทางกลับจากในเมืองใหญ่เพื่อไปไหว้บรรพบุรุษ จึงทำให้มีบางคนผุดไอเดียที่จะ “รับจ้างไหว้เช็งเม้ง” สำหรับแนวทางนั้น จะเป็นการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่สุสานเองที่จะไปทำหน้าที่แทนลูกหลานเหล่านั้น ทั้งปัดกวาดทำความสะอาด ทำพิธีไหว้อย่างสั้นๆ แสดงความไว้อาลัย และวางดอกไม้ โดยผู้จ้างก็จะได้เห็นขั้นตอนต่างๆผ่านทางการ Live สดในวันนั้นผ่านทาง WeChat ซึ่งมีค่าบริการต่อครั้งไม่แพงนัก แต่บริการรับไหว้บรรพบุรุษเช่นนี้ ก็กลายที่วิจารณ์และถกเถียงกันมาก บางคนเห็นว่าช่วยอำนวยความสะดวก แต่หลายคนเห็นว่าไม่เหมาะสม ซึ่งก็คงต้องดูแนวโน้มต่อไป ปัจจุบัน แม้ว่ารัฐบาลของจีนเองจะค่อนข้างปฏิเสธและต่อต้านเรื่องของความเชื่อต่างๆที่นอกเหนือหลักวิทยาศาสตร์ แต่การไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับก็ถือว่าเป็นไม่กี่เรื่องที่รัฐบาลจีนยอมอนุญาตให้กับคนจีน

จีนผุดไอเดีย บริการรับจ้างไหว้เช็งเม้ง
bottom of page