top of page

ก่อนบุกตลาดจีน ต้องรู้จักระดับของเมืองและกับแต่ละโซน

ก่อนบุกตลาดจีน ต้องรู้จักกับระดับของแต่ละเมืองในจีน รวมถึงแต่ละโซน เพื่อเพิ่มโอกาสในการบุกตลาดจีน และลดความเสี่ยงที่จะล้มเหลว เนื่องจากประเทศจีน ถือว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มหาศาลเป็นอันดับ 3 ของโลก มีประชากรมากกว่า 1,300 ล้านคน มากกว่าประเทศไทย 20 เท่า นอกจากนี้แล้วยังมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นหนึ่งในแหล่งอารยธรรมโลก แต่ละพื้นที่มีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ทั้งผู้คน สถานที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ดังนั้นในแต่ละโซนจึงมีการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับความเจริญในภาพรวมของประเทศที่แตกต่างกันไปด้วย โดยเฉพาะในปัจจุบัน จีนกลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก แต่ละเมืองและแต่ละภูมิภาคมีการเติบโต จุดแข็ง จุดด้อย และลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกันเลย แม้ว่าเชื้อสายที่สำคัญอันดับหนึ่งคือชาวฮั่น ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มประชากรมากกว่า 92% ประชากรของจีนทั้งหมดก็ตาม ดังนั้น ถ้าเราจะเริ่มการบุกตลาดจีน สิ่งที่เราควรทราบก่อนก็คือ ความแตกต่างของพื้นที่แต่ละโซนอย่างคร่าวๆ อย่างน้อยที่สุดก็ช่วยให้เราประเมินโอกาสและความเสี่ยงได้ครับ มาดูว่ามีอะไรบ้าง กรุงปักกิ่ง กับ โซนภาคเหนือ ภาคเหนือของจีน โดยเฉพาะตั้งแต่กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีนที่มีความคับคั่งมาก ไปจนถึงฮาร์บินทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ติดกับประเทศมองโกลเลีย พื้นที่ทางเหนือนี้มีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นบ่อยครั้ง และยังเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญ กรุงปักกิ่ง ถูกสถาปนาเป็นนครหลวงของจีนมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงเมื่อประมาณ 600 ปีก่อน เป็นแหล่งรวมความเจริญและศูนย์กลางปกครองของประเทศจีน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการต่างๆ และมีการจัดงานมหกรรมสำคัญเช่นโอลิมปิก ปัญหาที่เกิดในช่วงหลายปีหลังคือ เรื่องสภาพภูมิอากาศืและความแออัดในเมืองหลวง แม้ว่าปัจจุบันได้รับการรณรงค์ป้องกันสภาพอากาศที่เป็นมลภาวะมากก็ตาม รวมถึงยังมีแผนการที่จะขยายความเจริญไปยังเมืองใหม่ที่จะตั้งขึ้นทางใต้ของปักกิ่งด้วย เพื่อลดความแออัดในปักกิ่งลงด้วย เนื่องจากสภาพอากาศในภาคเหนือของจีนค่อนข้างแปรปรวนและมีลมหนาวเย็นมาแต่ไหนแต่ไร โดยเฉพาะในหน้าหนาว อุณหภูมิจะลดต่ำลงถึงติดลบ มีหิมะตก ในแง่ของการท่องเที่ยวทำให้ในภูมิภาคนี้มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากภาคอื่นๆคือ เมื่อถึงช่วงฤดูหนาว คนจีนที่มีรายได้ดีและมีฐานะมักส่งพ่อแม่ที่ชราแล้วให้เดินทางออกนอกประเทศเพื่อหนีสภาพอากาศ แล้วไปอยู่อาศัยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีอุณหภูมิอบอุ่นและติดทะเลอย่างน้อย 2-4 เดือนต่อปี ไม่ว่าจะเป็น ประเทศไทย เกาะไหหลำ (ไห่หนาน) เกาะบาหลี เป็นต้น ความที่กรุงปักกิ่งศูนย์กลางความเจริญและเป็นศูนย์รวมของการบริหารประเทศ จึงยังคงความเป็นจีนอย่างเข้มข้นมาก มีส่วนทำให้คนต่างชาติที่เดินทางมาต้องปรับตัวพอสมควร แต่ก็เป็นมหานครสำคัญที่จีนพยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาและปกป้องสภาพแวดล้อมต่างๆไว้มากที่สุดเช่นกัน เมืองเสฉวน กับ โซนภาคตะวันตก แบ่งเป็นสองส่วนสำคัญ คือโซนตะวันตกทางเหนือ และตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อขึ้นไปทางเหนือของโซนนี้ ในอดีตเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วก็คือเส้นทางสายไหม ที่พระเจ้าฮั่นอู่ตี้แห่งราชวงศ์ฮั่นได้ดำเนินโครงการเพื่อเชื่อมต่อประเทศจีนกับโลกภายนอกไปจนถึงทวีปยุโรปเอาไว้ แต่ที่อยากจะเน้นหนักคือ ทางตะวันตกตอนในและตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งมีสองหัวเมืองที่สำคัญอันดับต้นๆของจีนซึ่งคนไทยเราก็คุ้นชื่อกันดี นั่นคือ นครเฉิงตู และ คุนหมิง ด้านนครเฉิงตู เป็นหัวเมืองเอกของมณฑลเสฉวน หรือที่หลายคนรู้จักเนื่องจากในประวัติศาสตร์นี่ก็คือเมืองหลวงของอาณาจักรจ๊กก๊ก (สู่) ที่ก่อตั้งโดยเล่าปี่ในยุคสามก๊กนั่นเอง เมืองนี้จึงมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและยังเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวอันดับต้นๆของจีนด้วย สภาพภูมิประเทศนั้นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบมากมาย มีแหล่งธรรมชาติ แม่น้ำตัดผ่าน สภาพภูมิอากาศค่อนข้างสบายคล้ายกับเซี่ยงไฮ้ ลักษณะการใช้ชีวิตของผู้คนฝั่งนี้จะค่อนข้างอยู่กินอย่างสบายๆ แม้จะเป็นเมืองใหญ่ แต่การแข่งขันก็ยังไม่รุนแรงมากเหมือนกับกรุงปักกิ่งหรือนครเซี่ยงไฮ้ เพราะที่เสฉวนยังมีลักษณะของการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่นั่นเอง แต่ในปัจจุบัน เฉิงตู ได้พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นแหล่งนำเข้าและส่งออกที่สำคัญของจีน เนื่องจากเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับยุทธศาสตร์ One Belt Road รวมถึงมีเส้นทางรถไฟเดินทางไปถึงทวีปยุโรปด้วย ที่นี่จึงเป็นเส้นทางผ่านสำหรับจีน-ยุโรปที่สำคัญ แล้วยังสามารถเดินทางลงมายังภูมิภาคอาเซียนได้ด้วย แต่ก็เป็นแหล่งที่มีภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้ง ที่เฉิงตูยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ในยุคสามก๊กที่โดดเด่นด้วย แล้วยังมีรายงานจากในปี 2017-2018 ที่ระบุว่า นครเสฉวนเป็นแหล่งสำคัญที่ผู้คนนิยมจับจ่ายซื้อสินค้าแบรนด์ Luxury ที่มาแรงและน่าจับตามองมากที่สุด ซึ่งบรรดาแบรนด์ชื่อดังที่เข้ามาในตลาดจีนมักทดลองทำทางการตลาดรูปแบบต่างๆกับที่เสฉวนนี้ก่อนจะไปที่อื่น เมืองกว่างโจว เซินเจิ้น และ โซนภาคใต้ ภาคใต้ของจีนถือว่าเป็นประตูสำคัญสำหรับการติดต่อค้าขายกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่นไทยเรา โดยเฉพาะที่กว่างโจวและเซินเจิ้น ถือว่าเป็นสองเมืองสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถมองข้าม หรือจะกล่าวว่าเป็นไฟท์บังคับ ถ้าจะบุกตลาดจีนเลยก็ว่าได้ สำหรับที่นครเซินเจิ้น แต่เดิมถือว่าเป็นเมืองแห่งการผลิตในด้านสินค้าอุปโภคและบริโภคของจีนในอันดับต้นๆมานาน แล้วยังสามารถเดินทางติดต่อกับเกาะฮ่องกงได้ด้วย ในขณะที่กว่างโจวซึ่งอยู่ในมณฑลกวางตุ้งนั้นก็เป็นจุดศูนย์กลางในการค้าขายของจีน แต่ละปีจะมีการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้า Canton Fair สองครั้งต่อปี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ นักลงทุน จากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ยังมีเมืองสำคัญเช่นนครเซินเจิ้นและเมืองหางโจว ทั้งสองแห่งเป็นเมืองสำคัญด้านอุตสาหกรรม การผลิต แล้วยังเป็นที่ตั้งของบริษัท Tencent ซึ่งเวลานี้เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดของจีน ในขณะที่เมืองหางโจวเองก็เป็นที่ตั้งของเครือ Alibaba ซึ่งเป็นเบอร์ 1 ในธุรกิจ E-Commerce ของจีน ทั้งสองเมืองนี้ยังมีความสำคัญในแง่ของการเป็นเมืองแห่งโรงงานและการผลิต สำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะนำเข้าสินค้าจากจีน สองเมืองนี้คือช่องทางสำคัญที่จะต้องติดต่อด้วย แล้วยังมีราคาค่อนข้างถูก ซึ่งแม้ว่าในอดีตจะมีปัญหาในเรื่องคุณภาพสินค้าอยู่บ้าง จากการที่มีคำล้อเลียนว่าเป็นของก็อปจากเซินเจิ้น แต่ทุกวันนี้ทางเซินเจิ้นก็ได้พยายามที่จะยกระดับคุณภาพสินค้าให้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น แต่สำหรับผู้ประกอบการไทยเองก็ยังต้องระวังในการมองหาสินค้าต่างๆจากที่นี่เช่นกัน ในบรรดาเมืองต่างๆ คนไทยมีโอกาสไปทำธุรกิจที่สองเมืองนี้ได้สะดวกกว่าที่อื่น เนื่องจากปัจจุบันมีสถานกงสุลที่กว่างโจวเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ต้องการไปทำธุรกิจหรือบุกตลาดจีน นครเซี่ยงไฮ้ กับ โซนภาคตะวันออก ในภาคตะวันออกเป็นแหล่งความเจริญและการลงทุนจากต่างแดนของจีน โดยเฉพาะที่นครเซี่ยงไฮ้นับว่าเป็นเมืองสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ในภาคตะวันออก แต่เป็นอันดับหนึ่งประเทศจีนด้วย ปัจจุบันเป็นเมืองสำคัญในด้านเศรษฐกิจ และการเป็นแหล่งลงทุนจากต่างประเทศ นอกจากนี้ มหานครเซี่ยงไฮ้ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีชาวต่างชาติเข้าไปใช้ชีวิตอยู่อาศัยได้สะดวกและง่ายที่สุดแล้ว เนื่องจากมีการเปิดกว้างด้านวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ต่างๆ ไปจนถึงมีเขตที่สามารถเปิดให้โซเชียลมีเดียสำหรับต่างประเทศด้วย แล้วเซี่ยงไฮ้ยังเป็นเมืองใหญ่ที่มีอาณาเขตติดกับมหาสมุทร ดังนั้นจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการส่งออกและนำเข้าไปจนถึงระบบ Logistics และการเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆในภาคตะวันออกของเอเชีย โดยเฉพาะที่ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี เป็นต้น ดังนั้นที่มหานครเซี่ยงไฮ้ จึงถือว่าเป็นเมืองใหญ่ที่มีค่าครองชีพสูงสุดอันดับต้นๆของจีน การลงทุนที่นี่จึงจำเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อน เพราะมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วย แม้ว่าจะมีโอกาสที่ดี เพราะเมืองนี้ค่อนข้างจะมีความเป็น International ผู้คนในส่วนต่างๆสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเมืองอื่นๆของจีน และมีการพัฒนาใกล้เคียงกับฮ่องกงมาก สิ่งบ่งชี้อย่างหนึ่งคือ เซี่ยงไฮ้เป็นแหล่งที่บริษัท C.P. หรือที่ในภาษาจีนเรียกว่าเจิ้งต้า ได้เข้าไปทำการเปิดห้างสรรพสินค้าระดับหรูคือ ซุปเปอร์แบรนด์มอลล์ที่ใจกลางนครเซี่ยงไฮ้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปแล้ว โซนทางตะวันออกของจีนจึงนับเป็น Headquarter ที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนจากต่างแดน ซึ่งเวลานี้อัตราส่วนทางเศรษฐกิจของจีนกว่าร้อยละ 50 มาจากแหล่งการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติ ทำให้เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่สร้างรายได้ให้กับประเทศจีนมากที่สุด และมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนและปักหลักอยู่มากที่สุดด้วย ========================================= #คิดถึงการตลาดจีน #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand# ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ “ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/chinamarketing-checklist-full หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ “บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/การตลาดออนไลน์จีน ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่ www.levelupthailand.com/sme2 ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ

ก่อนบุกตลาดจีน ต้องรู้จักระดับของเมืองและกับแต่ละโซน
bottom of page