top of page

‘หยวนดิจิทัล’ ซองแดงยุคใหม่ เงินรางวัลสำหรับล็อตเตอรี

สำนักบริหารและกำกับดูแลการเงินท้องถิ่นกรุงปักกิ่งของจีน ประกาศแผนแจกเงินสกุลดิจิทัลแก่ผู้บริโภคท้องถิ่น ผ่านระบบล็อตเตอรี มูลค่ากว่า 40 ล้านหยวน ผู้บริโภคในกรุงปักกิ่งสามารถลงทะเบียนชิงรางวัลผ่านแอปพลิเคชันมือถือธนาคารแห่งประเทศจีน (BoC) และธนาคารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน (ICBC) วันที่ 5 – 7 มิถุนายนนี้ โดยอั่งเปาดิจิทัลทั้ง 200,000 ซอง จะถูกแจกจ่ายแก่ผู้ชนะรางวัลล็อตเตอรีโครงนำร่องสกุลเงิน RMB ฉบับดิจิทัล ซองละ 200 หยวน ซึ่งเงินรางวัลสามารถใช้จ่ายได้ตามร้านค้าในปักกิ่งที่เข้าร่วมโครงการฯ เกือบ 2,000 แห่ง ระหว่างวันที่ 11 – 20 มิถุนายน ทางกรุงปักกิ่งหวังว่าโครงการนำร่องนี้จะช่วยพัฒนาเงินหยวนดิจิทัล ที่จะขยายขอบเขตในอนาคตสู่
การสร้างสังคมการชำระเงินดิจิทัลในการแข่งขันกีฬาปักกิ่ง โอลิมปิก ฤดูหนาว Cr. Wan Level Up

‘หยวนดิจิทัล’ ซองแดงยุคใหม่ เงินรางวัลสำหรับล็อตเตอรี
bottom of page