top of page

เขตเศรษฐกิจตงเป่ย แหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมของจีน

วันนี้มารู้จักกับ เขตเศรษฐกิจตงเป่ย หรือก็คือ เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งถือว่าเป็นเขตสำคัญในส่วนของการผลิตและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรากฐานของจีนสมัยใหม่เวลานี้ เขตตงเป่ย คลุมพื้นที่อยู่บริเวณจุดเชื่อมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งคลุมเข้าไปยังภาคตะวันออกของเขตปกครองตนเองของมองโกเลียส่วนในด้วย ซึ่งเขตนี้จะประกอบไปด้วย มณฑลเหลียวหนิง จี๋หลิน เฮยหลงเจียง ในส่วนของมองโกลนั้น ครอบคลุมห้าหัวเมือง ได้แก่ ซินอัน ฮูหลุนเป้ยเอ่อ ทงเหลียว ชื่อเฟิง ซีหลินเกอเร่อ พื้นที่ทั้งหมด 1.45 ล้านตารางกิโลเมตร กินบริเวณร้อยละ 15 ของจีน นับว่ามีพื้นที่มหาศาลมาก ส่วนประชากรอยู่ที่ประมาณ 120 ล้านคน พื้นที่นี้มีความสำคัญของจีนมาก เพราะมีอาณาบริเวณกว้างขวาง ถือเป็นแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมของจีน มีโรงงานและนิคมอุตสากรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้ เหล็กกล้า รวมถึงภาคอุตสาหกรรมผลิตอาหารด้วย ปัจจุบันได้มีความพยายามที่จะปรับสภาพโรงงานกว่า 1,000 แห่งให้เป็นการใช้พลังานแสดงอาทิตย์เพื่อลดปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นอย่างหนักแล้วส่งผลกระทบต่อกรุงปักกิ่ง ซึ่งทำให้มีการสั่งปิดโรงงานไปจำนวนมาก แล้วหันมาใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน ซึ่งก็ทำให้พื้นที่นี้จะกลายเป็นแหล่งอุตสากรรมยุคใหม่ของจีนในอนาคต #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

เขตเศรษฐกิจตงเป่ย แหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมของจีน
bottom of page