top of page

ฮาวายแห่งจีน เกาะไหหลำยุคใหม่ สู่โมเดลทางการค้าของจีน

เกาะไห่หนาน (ไหหลำ) ซึ่งได้ฉายาว่าเป็นเสมือน "เกาะฮาวายแห่งจีน" กำลังจะเป็นศูนย์กลางและโมเดลของจีนยุคใหม่ รายงานของสำนักข่าวซินฮว๋าระบุว่า ในวันที่ 13 เม.ย. ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ได้ประกาศเกี่ยวกับการพัฒนาและลงทุนกับเกาะไห่หนาน (ไหหลำ) ให้เป็นโมเดลสำหรับการค้าของจีนในยุคใหม่ รวมถึงการเป็นแนวทางสังคมนิยมจีนยุคใหม่ ซึ่งจะพัฒนาและขยายแนวทางไปทั่วประเทศในภายหลัง สีจิ้นผิงกล่าวว่า รัฐบาลจีนกำลังเตรียมลงทุนสำหรับการพัฒนาเกาะไห่หนานเพื่อให้เป็นโมเดลสำหรับการปฏิรูปรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการค้า ทางเศรษฐกิจ ระบบ Logistics และการพัฒนาด้านระบบนิเวศน์ รวมถึงการให้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต และจะเป็นหนึ่งในหน้าตาและภาพลักษณ์สำคัญของจีนต่อไป อาจกล่าวได้ว่า เป็นความพยายามทำให้เกาะไห่หนานเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวและแหล่งดึงดูดเงินทุนจากต่างชาติ ถ้าให้เปรียบเทียบกับประเทศไทย ก็เหมือนกับการพัฒนาภูเก็ตหรือหาดใหญ่ จนขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงในระดับโลก สำหรับข้อมูลเบื้องต้นของเกาะไห่หนานนั้น เดิมเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลกวางตุ้ง ต่อมาได้ถูกยกระดับขึ้นเป็นมณฑลและรัฐบาลจีนได้ประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี 1988 ปัจจุบันถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มากกว่า 35,354 ตร.กม. และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจีน รองจากเกาะไต้หวัน และมีประชากรทั้งหมด 9 ล้านคน มีประชากรหลากหลายเผ่าพันธุ์ แต่มีชาวจีนฮั่นจำนวนมากที่สุด สภาพอากาศของไห่หนานยังเป็นแบบมรสุมเขตร้อน จึงมีอากาศอบอุ่นตลอดปี ไม่มีฤดูหนาว แม้ว่าจะมีพายุใต้ฝุ่นบ่อยครั้ง แต่ก็มีสภาพอากาศที่ดีสำหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวริมทะลของจีน รัฐบาลจึงทุ่มการพัฒนาเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบริโภคและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ สำหรับการประกาศของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ถือว่าอยู่ในวาระครบรอบ 30 ปีที่ไห่หนานได้ยกสถานะเป็นมณฑลและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งยังมุ่งที่จะสนับสนุนผลักดันให้เป็นพื้นที่การค้าสำหรับพลังงานโลกด้วย นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ตั้งแต่ปี 2557-2560 เกาะไห่หนานมีอัตราการเติบโตของ GDP เพิ่มขึ้นทุกปี เฉลี่ยร้อยละ 8 และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 4.46 แสนล้านหยวนในปี 2560 ที่ผ่านมา การสนับสนุนและลงทุนของเกาะไห่หนาน จึงน่าจับตามองสำหรับทุกภาคส่วน และผู้ประกอบการไทยสำหรับการเป็นแหล่งลงทุนในธุรกิจต่างๆทั้งภาคการท่องเที่ยว การบริการ และอุปโภคบริโภคต่อไปครับ ซึ่งต้องจับตาดูและอัพเดทต่อไป

ฮาวายแห่งจีน เกาะไหหลำยุคใหม่ สู่โมเดลทางการค้าของจีน
bottom of page