top of page

ปรับเปลี่ยนระเบียบการนำเข้ากระดาษในจีน

มีรายงานเกี่ยวกับการเริ่มใช้กฎระเบียบการนำเข้ากระดาษของจีนที่ได้กำหนดใหม่ว่า บริษัทที่ขออนุมัตินำเข้าเศษกระดาษเพื่อแปรรูป และการผลิตกระดาษต้องมีกำลังผลิตถึง 50,000 ตันต่อปี รวมถึงการปรับปรุงอัตราสารเจือปนของเศษกระดาษนำเข้า จากแต่เดิมที่ร้อยละ 1.5 เปลี่ยนเป็นร้อยละ 0.5 ทั้งนี้เท่ากับว่าจะเป็นการเพิ่มต้นทุนการนำเข้าเศษกระดาษของโรงงานผลิตกระดาษไปด้วย โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2561 ที่ผ่านมา ปัจจุบันจีนให้ความสำคัญและยกระดับในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานในโรงงานต่างๆมากขึ้น ที่ผ่านมาในปี 2559-2560 ก็ถึงขนาดสั่งปิดโรงงานในภาคเหนือไปมากกว่า 1,000 แห่ง สำหรับโรงงานกระดาษถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญ ซึ่งจีนได้ให้โควตาในการนำเข้าโดยกระทรวงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจีน ได้อนุมัติและประกาศรายชื่อบริษัทนำเข้าเศษกระดาษ โดยโควตาที่ 5.5 ล้านตัน สำหรับบริษัทในจีนยักษ์ใหญ่ทั้ง 3 แห่งที่ได้โควตาได้แก่ Nine Dragons Paper, Lee & Man Paper และ Shanying Paper ได้รับโควตา 3.1 ล้านตัน ซึ่งถือว่าเป็นร้อยละ 56 ของโควตาการนำเข้าเศษกระดาษทั้งหมด อย่างไรก็ตาม อัตราการนำเข้าลดลงจากปีก่อนราวร้อยละ 20 เนื่องจากมีการนำมารีไซเคิลในประเทศเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

ปรับเปลี่ยนระเบียบการนำเข้ากระดาษในจีน
bottom of page