top of page

นำเข้าอาหารในฉงชิ่ง มากกว่าส่งออกเป็นครั้งแรก

จากการรายงานของด่านตรวจสอบและกักกันการนำเข้า-ส่งออกสินค้า (CIQ) ของนครฉงชิ่ง ได้เปิดเผยข้อมูลจากในปี 2560 ที่ผ่านมาว่า เป็นครั้งแรกที่ปริมาณการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารและเครื่องสำอางค์มีมูลค่าสูงกว่าการส่งออกเป็นครั้งแรก โดยมีมูลค่ารวมสูงกว่า 946 ล้านหยวน ซึ่งเทียบกับปีก่อนแล้วถือว่าสูงขึ้นถึงร้อยละ 48 ฉงชิ่งเป็นเมืองใหญ่สำคัญทางภาคตะวันตกตอนในของจีน อยู่ใกล้กับนครเฉิงตู เป็นเส้นทางเชื่อมสำคัญตามนโยบาย One Belt Road ซึ่งจะไปถึงทวีปยุโรปด้วย ภาคธุรกิจในฉงชิ่งจึงถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของจีนและเอเชีย สำหรับสินค้าจากไทยที่มีมูลค่านำเข้าในฉงชิ่งสูงสุดในเวลานี้ก็คือ ข้าว ผลไม้ อาหารสดและแช่แข็ง โดยปริมาณนำเข้าข้าวในภาพรวมมีมูลค่าสูงประมาณ 46.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ ข้าวเจ้า และจมูกข้าว โดยนำเข้าหลักๆจากประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา นอกจากข้าวแล้ว นมผง ยังเป็นสินค้าที่มีการขยายตัวในการนำเข้าสูงสุดในปีที่ผ่านมา ในปัจจุบัน ด่าน CIQ ของมหานครฉงชิ่ง มีสินค้าอาหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือ นมผง ที่สามารถผ่านมาตรการตรวจสอบสินค้านำเข้าได้ ซึ่งก็อยู่ระหว่างขออนุมัติการนำเข้าสินค้าอาหารประเภทอื่นๆต่อไป โดยที่ตั้งเป้าไว้คือ สินค้าเกษตรแปรรูป ซึ่งก็เป็นโอกาสดีสำหรับภาคส่งออกของไทยด้วย #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

นำเข้าอาหารในฉงชิ่ง มากกว่าส่งออกเป็นครั้งแรก
bottom of page