top of page

ธุรกิจรับจัดของไหว้สำหรับตรุษจีนทางออนไลน์

ธุรกิจรับจัดของไหว้สำหรับตรุษจีน ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ เป็นโอกาสใหม่สำหรับผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง ในเทศกาลตรุษจีนของปี 2561 ตรงกับวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดสำหรับคนจีนของปี เพราะนอกจากเป็นวันปีใหม่ของจีนแล้ว ยังเป็นช่วงเทศกาลซื้อของเซ่นไหว้ครั้งใหญ่ด้วย ซึ่งวันที่จับจ่ายซื้อของคือวันก่อนวันขึ้นปีใหม่ 2 วัน หรือที่เรียกว่า วันจ่าย เพื่อเตรียมซื้อของไหว้สำหรับใช้ในวันไหว้ สำหรับของที่จำเป็นในการของเซ่นไหว้ เป็ด ไก่ ผลไม้ กระดาษเงินกระดาษทอง ซึ่งจะสามารถหาซื้อได้ง่ายที่เยาวราชและย่านคนจีนหรือตลาดบางแห่ง แต่หลายคนก็ไม่สะดวกที่จะไปหาซื้อเอง บริการซื้อขายสำหรับของไหว้ทางออนไลน์จึงเป็นทางออกใหม่สำหรับผูัประกอบการ และสำหรับผู้ซื้อด้วย เรียกว่าเป็นการปรับตัวเพื่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและพิธีกรรมของชาวจีนที่มีกันมายาวนานเลยทีเดียว #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

ธุรกิจรับจัดของไหว้สำหรับตรุษจีนทางออนไลน์
bottom of page