top of page

ทำไมเมืองเฉิงตูมักถูกใช้ทดลองการทำตลาด

เมืองเฉิงตู Chengdu เป็นนครสำคัญของจีนที่อยู่ในภาคตะวันตกตอนใน เป็นเมืองเอกของเสฉวน ซึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสำคัญของจีนที่คนไทยรู้จักมากที่สุดเมืองหนึ่ง เนื่องจากเฉิงตูเป็นเมืองสำคัญทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จากการที่เป็นอดีตเมืองหลวงเก่าของจ๊กก๊กที่ก่อตั้งโดยเล่าปี่ในยุคสามก๊ก แล้วสำหรับเมืองเฉิงตูในปัจจุบัน ก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่กำลังล้ำหน้าด้านเทคโนโลยี เพราะเป็นแหล่งนำเข้าส่งออกสำคัญของจีนทางตะวันตก นอกจากนี้ล่าสุดยังเป็นเมืองนำร่องสำหรับระบบ IT และสารสนเทศอื่นๆอีกด้วย อีกข้อหนึ่งคือ เมืองเฉิงตู เป็นเมืองที่บริษัทและแบรนด์ชื่อดังจากทั่วโลกมักใช้เป็นแหล่งทดลองทางการตลาดก่อนที่จะเข้ารุกจีนในมณฑลอื่นๆ แล้วทำไมเป็นเช่นนั้น มีการวิเคราะห์จาก Jingdailly ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ เนื่องจากที่เฉิงตูมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่ง คือการเป็น Hub ของจีน ที่ไม่ใช่แค่ภูมิภาคเดียว แต่เป็นทั้งประเทศ เนื่องจากเฉิงตูมีระบบขนส่ง Logistic ที่ส่งสินค้าไปได้ทั้งประเทศ อีกทั้งระบบรถไฟที่เฉิงตูก็ประสบความสำเร็จมากด้วย นอกจากนี้จากการสำรวจก็ยังมียอดจับจ่ายซื้อสินค้ายี่ห้อแบรนด์เนมมากกว่าเมืองอื่นในประเทศ ทั้งยังเป็นแหล่งสินค้ามือสองอันดับต้นๆ ยังมีปัจจัยที่มาจากผลกระทบทางธรรมชาติ เนื่องจากเฉิงตูหรือในเสฉวนมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะจากแผ่นดินไหว เมื่อเกิดขึ้นแต่ละครั้งก็ทำให้ผู้คนบาดเจ็บและเสียชีวิตกันไม่น้อย คนที่เฉิงตูจึงมักมีแนวคิดการใช้ชีวิตโดยไม่เสียดาย ต้องใช้ให้คุ้มค่า เงินทองที่หามาได้มากก็ต้องนำมาใช้ เพราะไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสใช้อีกแค่ไหนนั่นเอง ด้วยองค์ประกอบต่างๆนี้ทำให้ผู้บริโภคที่เฉิงตูมีพฤติกรรมที่พร้อมจะซื้อหาสินค้าบริโภคและอุปโภคใหม่ๆ ซึ่งก็เป็นการเหมาะที่บริษัทต่างๆจะได้ทดลองกลยุทธ์ทางการตลาดที่นี่ก่อนจะขยายไปยังมณฑลอื่นนั่นเอง #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

ทำไมเมืองเฉิงตูมักถูกใช้ทดลองการทำตลาด
bottom of page