top of page

ต่างชาติเข้ามาลงทุนในจีน ไม่ใช่เพราะค่าแรงถูก

มีรายงานและการวิเคราะห์จากหลายแหล่ง ที่กล่าวถึงเรื่องสาเหตุหลักที่ทำให้กลุ่มทุนหลายประเทศทั่วโลกเข้ามาลงทุนและสร้างฐานการผลิตในจีน สาเหตุหลักนั้นไม่ใช่เพราะค่าแรงถูก ซึ่งเรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิดมานาน เพราะค่าแรงในจีนไม่ได้ถูกมาหลายปีแล้ว แต่เป็นเพราะ “ทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน และความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ” อันที่จริงเรื่องที่ว่าตลาดจีนเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของโลกนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่ง แต่หลายปีที่ผ่านมา มีบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งของโลกตะวันตกที่เข้ามาเปิดฐานการผลิตในจีนแล้วก็ต้องพบความล้มเหลว ไปจนถึงเสียความรู้และเทคโนโลยีบางอย่างไปให้ทางจีนได้นำไปก็อปปี้แล้วพัฒนาต่อ เช่น กรณีของ Nokia ที่เข้ามาเปิดฐานการผลิตในจีน แล้วกลายเป็นว่าถูกทางจีนเข้ามาเอาความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ แต่ทั้งที่เจอปัญหานี้ ก็ยังมีกลุ่มทุนทั่วโลกที่เห็นจีนเป็นตลาดใหญ่ที่ควรเข้าไปลงทุน ไม่ใช่แค่เพราะกำลังซื้อหรือผู้บริโภคเท่านั้น แต่สาเหตุสำคัญอีกข้อก็คือ เพราะแรงงานจีนเป็นแรงงานคุณภาพที่มีความชำนาญและทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆด้านการผลิตในระดับสูง ซึ่งเรื่องของอุปกรณ์เหล่านี้มีความละเอียดอ่อน มีราคาสูง จึงจำเป็นต้องมีแรงงานที่มีความเข้าใจเข้ามาใช้ เรื่องนี้ต้องยกย่องระบบการศึกษาของจีนที่ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากว่า 3 ทศวรรษ แล้วภาครัฐยังสนับสนุนส่งเสริมให้บริษัทในจีนมีการแข่งขันด้านนวัตกรรม โดยป้องกันการเข้ามาของบริษัทยักษ์ใหญ่จากต่างแดน ซึ่งทำให้แรงงานจีนและบริษัทในจีนได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาความรู้ในด้านนี้อย่างเต็มที่ เรื่องนี้ยังเป็นการป้องกันปัญหาสมองไหลของแรงงานจีนที่จะออกไปทำงานกับบริษัทต่างแดนได้ด้วย ปัจจุบัน เศรษฐกิจกว่าร้อยละ 50 มาจากการลงทุนจากต่างชาติ และจีนกำลังขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจทางด้านเทคโนโลยีในยุคใหม่ ที่ต้องจับตาดูกันต่อไป #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

ต่างชาติเข้ามาลงทุนในจีน ไม่ใช่เพราะค่าแรงถูก
bottom of page