top of page

ฉงชิ่งเปิดเส้นทางสีเขียวรอบทะเลสาบ สวยงาม-มากประโยชน์

เมื่อวันอังคาร (28 ก.ย.) เส้นทางสีเขียวรอบทะเลสาบในอำเภออวิ๋นหยาง นครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนก่อสร้างเสร็จสิ้นและเปิดให้บริการแล้ว โดยเชื่อมต่อกับพื้นที่ชมธรรมชาติ ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ 6 แห่ง และสวน 8 แห่ง ระยะทางรวม 33 กิโลเมตร หลายปีที่ผ่านมา อำเภออวิ๋นหยางบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใกล้แหล่งน้ำ ดูแลและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศ โดยคำนึงถึงประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว การออกกำลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจ และได้สร้างเส้นทางสีเขียวบนพื้นที่ริมฝั่งน้ำ 4 แห่ง บนแนวแม่น้ำ 2 สาย อันสร้างประโยชน์และเติมเต็มความสุขให้ประชาชน

ฉงชิ่งเปิดเส้นทางสีเขียวรอบทะเลสาบ สวยงาม-มากประโยชน์
bottom of page