top of page

จีนเตรียมแผน ก้าวเป็นผู้นำเทคโนโลยีโลก

นโยบาย Made in CHINA 2025 แผนการที่เตรียมให้จีนเป็นผู้นำด้าน AI ภายในปี 2025 โดยรัฐบาลจีนมีการเตรียมงบประมาณลงทุนกว่า 3 ล้านล้านบาท เพื่อเตรียมพัฒนาให้ Shenzhen เป็นเมืองศูนย์กลางทาง AI 6G เทคโนโลยีควอนตัม รถยนต์ไร้คนขับ ในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งในปัจจุบันจีนมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนามากเป็นอันดับ 2 ของโลก ในอนาคตจีนมีแผนจะเพิ่มงบประมาณเฉลี่ยปีละ 7% โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต เช่น หุ่นยนต์ประกอบสินค้า อุปกรณ์ไอทีต่างๆ ประเด็นที่น่าจับตามองกับเรื่องนี้ คือเมื่อ 20 ปีก่อน จีนมีการยื่นจดสิทธิบัตรเพียง 276 คำขอเท่านั้น แต่ในปัจจุบันมีมากถึง 58,990 สิทธิบัตร นั่นหมายความว่าจีนมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด และเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มตัว ซึ่งส่วนสำคัญก็คือนโยบายของภาครัฐที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ จากนี้เราคงตามติดตามกันต่อไปว่า จีนจะสามารถกลายเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีของโลกได้ตามเป้าหมายหรือไม่

จีนเตรียมแผน ก้าวเป็นผู้นำเทคโนโลยีโลก
bottom of page