top of page

จีนเตรียมคุมเข้ม ป้องกันโควิด-19 อีกหนึ่งปี

มีรายงานล่าสุดที่บ่งชี้ว่า ทางการจีนกำลังวางแผนเตรียมที่จะเพิ่มความเข้มงวดเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยและควบคุมเรื่องการเดินทางเข้าออกภายในประเทศต่อถึงปีหน้า สำหรับมาตรการที่เกิดขึ้นนี้ อาจจะส่งการจัดงานบางอย่าง โดยเฉพาะกลุ่มงานแสดงสินค้า งานมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว รวมถึงงานอื่นๆ แต่ก็คงต้องลองดูมาตรการของจีนที่จะออกมารองรับในเรื่องเหล่านี้ด้วย สำหรับข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมา เชื่อว่าระยะเวลาดังกล่าวจะขยายไปจนถึงกลางปี 2022 หรือก็คือประมาณหนึ่งปีหลังจากนี้ ตามประกาศของรัฐมนตรีต่างประเทศของจีน ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางการจีนกล่าวว่าการฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมไปทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนจีนกว่าพันล้านคน แต่ดูเหมือนว่าจะเริ่มมีสัญญาณขอการกลับมาติดโควิดและการกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงจีน ทำให้เกิดความกังวลว่าการเปิดตลาด การเดินทาง และการจัดงานใหญ่ภายในประเทศ ต้องกลับมาทบทวนกันใหม่อีกครั้ง เพื่อควบคุมให้เข้มงวดมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อบางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ต่างๆ เช่นการนำเข้า ส่งออก รวมถึงเว็บอีคอมเมิร์ซแบบข้ามประเทศ Cross e-commerce border Read original article

จีนเตรียมคุมเข้ม ป้องกันโควิด-19 อีกหนึ่งปี
bottom of page