top of page

จีนอาจขยายการเกษียณอายุเป็น 65 ปี ภายในปี 2045

แผนขยายการเกษียณอายุของคนจีน โดยเรื่องนี้มีการประกาศเป็นทางการออกมาเมื่อต้นปี 2018 หลังจากการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน นายทางเทา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมจีน (Ministry of Human Resources and Social Security) ได้กล่าวว่า จีนวางแผนจะขยายอายุเกษียณเป็น 65 ปี ภายในปี 2045 สังคมผู้สูงอายุจะมาแน่นอน จีนก็หนีไม่พ้น ในส่วนของแผนการขยายอายุเกษียณของจีนดังกล่าว เป็นหนึ่งในอีกทางหนึ่งของความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก เวลานี้ ประเทศจีนเองก็มีการลดลงของประชากรวัยหนุ่ม วัยทำงาน คนชราและคนในวัยเกษียณมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี หากอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน จะพบว่าตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา ประชากรช่วงอายุ 15-64 ปี มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกันประชากรอายุ 65 ปี ขึ้นไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งประชากรยังมีอายุยืนยาวมากขึ้นจากการแพทย์ที่ก้าวหน้าไปด้วย รูปแบบการขยายอายุ ด้านมาตรฐานหรือเกณฑ์การเกษียณอายุเดิมของคนจีน จะมีรูปแบบคือแบ่งเป็น เพศหญิงและชายที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศหญิงผู้ใช้แรงงาน (blue-collar) อายุ 50 ปี เพศหญิงพนักงานประจำ (white-collar) อายุ 55 ปี เพศชายผู้ใช้แรงงาน (blue-collar) อายุ 60 ปี เพศชายพนักงานประจำ (white-collar) อายุ 60 ปี แต่หลังจากปี 2018 ปี ทางรัฐบาลจีนก็วางแผนที่จะเพิ่มการขยายอายุเกษียณของกลุ่มบุคคลทั้งสองประเภทนี้ออกไปเรื่อยๆพร้อมกันทั้งสองเพศ โดยลักษณะการขยายคือ เพศหญิงจะให้เพิ่มทุก 3 ปี และเพศชายจะให้เพิ่มทุก 6 ปี ซึ่งหากดำเนินการตามแผนนี้ต่อไป จะเท่ากับว่าภายในปี 2045 หรืออีกประมาณ 27 ปีข้างหน้านี้ ทุกฝ่ายจะเกษียณอายุในวัย 65 ปีเท่ากันพอดี จะปิดกั้นคนรุ่นใหม่หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการประกาศเรื่องดังกล่าวออกมา ก็มีการวิจารณ์เรื่องขยายอายุเกษียณออกไปในวงกว้าง โดยเรื่องที่สร้างความกังวลให้หลายฝ่ายในจีนมีอยู่สองด้าน คือ 1.อาจจะเป็นการปิดกั้นโอกาสของเด็กรุ่นใหม่ โดยเฉพาะภายในองค์กรและภาคส่วนต่างๆ 2.อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาการว่างงานและตกงานของวัยรุ่นเป็นจำนวนมาก ในส่วนนี้มีเรื่องสนับสนุนอยู่เหมือนกัน เนื่องจากมีตัวเลขที่บ่งชี้ว่า ร้อยละ 0.3 ของตำแหน่งงานที่เกิดขึ้นใหม่แต่ละปีในจีนนั้น มาจากกลุ่มผู้เกษียณอายุเป็นหลัก อีกทั้งบางตำแหน่งงานก็ไม่เหมาะสมกับพนักงานอาวุโสเท่าไรด้วย ไม่ว่าจะเพราะการที่ต้องอัพเดทข้อมูลและเทคโนโลยีสมันใหม่ ศักยภาพในการทำงานหนัก รวมถึงระยะเวลาที่ผู้สูงอายุเกิน 60 ปี จะได้มีโอกาสใช้ค่าประกันชราภาพก็จะลดลงไปด้วยนั่นเอง หลายฝ่ายจึงมองว่า นี่อาจเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดหรือไม่ แต่ทั้งนี้ แนวคิดการขยายอายุทำงานของผู้อาวุโสก็เริ่มขึ้นแล้วในหลายประเทศ ที่ฝรั่งเศสได้มีประกาศที่จะขยายการเกษียณอายุเป็น 62 ปี ในขณะที่ญี่ปุ่นซึ่งเข้าสู่สภาวะของสังคมผู้สูงอายุก่อนชาติใดในเอเชีย ก็มีการให้ผู้อาวุโสในแถบชานเมืองต่างๆ ได้ทำงานบริการสังคม เช่น การดูแลเด็กนักเรียนอนุบาลในการข้ามถนน การสอดส่องดูแลละแวกบ้านและชุมชน สุดท้ายแล้ว ทางการจีนเองก็ให้การยืดหยุ่นด้วย โดยให้แต่ละองค์กรสามารถพิจารณาตามความเหมาะสมได้เอง หากมีความเห็นว่าบุคลากรมีสภาพร่างกายที่ไม่เอื้อต่อการทำงานในวัยชรา ก็สามารถพิจารณาให้เกษียณได้ เป็นกรณีไป ========================================== #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand# ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ “ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/chinamarketing-checklist-full หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ “บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/การตลาดออนไลน์จีน ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่ www.levelupthailand.com/sme2 ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ

จีนอาจขยายการเกษียณอายุเป็น 65 ปี ภายในปี 2045
bottom of page