top of page

จีนรณรงค์ใช้ทักทายและมารยาทพื้นฐาน ประดุจให้ทองคำ

คนจีนมีคำกล่าวยกย่องในสิ่งที่ดีหรือมีคุณค่าว่า “ประดุจทอง” กรณีของการใช้คำพูดที่ดีระหว่างผู้นำ ก็เปรียบเสมือนการมอบทองคำให้แก่กันนั่นเอง ซึ่งปรัชญาดังกล่าวมีปรากฏอยู่ในหลักคำสอนโบราณของจีนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์หลุนอวี่ของขงจื่อ หรือ เต๋าเตอจิงของเหลาจื่อ แต่หลังจากการปฏิวัติวัฒนธรรม ทำให้คัมภีร์และคำสอนของจีนโบราณถูกทำลายไปอย่างมาก แต่หลังจากการเปิดเสรีทางการค้าของจีนในสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงและหลังจากนั้น จีนก็เริ่มให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูหลักปรัชญหาโบราณเช่นขงจื่อมากขึ้น โดยเริ่มการก่อตั้งสถาบันขงจื่อแห่งชาติในยุค 2000 ปัจจุบัน การรื้อฟื้นและปลูกฝัง มารยาทในสังคมของจีน นับว่าเป็นหนึ่งในนโยบายยุคใหม่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ หนึ่งในการรณรงค์ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การใช้คำล้ำค่า 8 คำ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสำหรับการทักทายในสังคม 1.您好 สวัสดี การทักทายแรกสุด เพื่อสร้างความประทับใจที่ดี ไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือไม่ 2. 请เชิญ ไว้ใช้นำหน้าคำกริยาต่างๆ เช่น เชิญนั่ง เชิญพูด เพื่อแสดงมารยาท 3. 谢谢 ขอบคุณ การแสดงความขอบคุณ ที่ต้องการเน้นเพื่อแสดงความมีน้ำใจต่อกัน 4. 不客气 ไม่ต้องเกรงใจ ตอบรับคำขอบคุณของผู้อื่น 5. 对不起 ขอโทษ จีนยุคใหม่มีปัญหาในเรื่องการแข่งขัน กระทบกระทั่ง และสังคมที่เร่งรีบ คำนี้ถูกรณรงค์ให้ใช้มากขึ้น 6. 没关系 ไม่เป็นไร ปลอบโยน หรือใช้ตอบรับคำขอบคุณของอีกฝ่าย 7. 再见 แล้วพบกันใหม่ คำกล่าวอำลา เพื่อแสดงมารยาท 8. 祝您愉快 ขอให้มีความสุข, โชคดี คำอวยพรเพื่อแสดงถึงไมตรีต่ออีกฝ่าย ใช้อวยพรในการเดินทาง และวาระต่างๆ ที่จริงแล้ว คำเหล่านี้เป็นคำกล่าวง่ายๆที่ใช้กันทั่วโลก ใช้แทบทุกหลายภาษา แม้คำจะแตกต่างไปบ้าง แต่ก็สื่อความหมายคล้ายกัน แสดงไมตรีระหว่างกัน ซึ่งจำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันทางสังคม และในทางธุรกิจเอง ก็ถือว่าเป็นคำที่จำเป็นเช่นกัน ============================================ #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand# ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ “ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/chinamarketing-checklist-full หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ “บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/การตลาดออนไลน์จีน ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่ www.levelupthailand.com/sme2 ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ

จีนรณรงค์ใช้ทักทายและมารยาทพื้นฐาน ประดุจให้ทองคำ
bottom of page