top of page

คนจีนที่มีลูก 4 คน จะไม่ถูกลงโทษแล้ว

หลายคนคงทราบว่า แต่เดิมจีนมีการใช้นโยบายลูกคนเดียว เพื่อควบคุมปัญหาประชากรมากเกินไปมาตั้งแต่สมัยปฏิวัติวัฒนธรรม รวมถึงปัญหาขาดแคลนทรัพยากร อาหาร และสิ่งต่างๆ แต่หลังจากกลายเป็นว่านโยบายลูกคนเดียวให้ความสำคัญกับลูกชายคนเดียวมากเกินไปกลับส่งผลต่อปัญหาสังคมในจีนทุกวันนี้ที่ผู้ชายมีสัดส่วนมากกว่าผู้หญิง จนนำไปสู่ปัญหาการเกิดต่ำลง ผู้ชายหาคู่ยากขึ้น แล้วยังมีเรื่องแรงงานที่ลดลง สู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ . ดังนั้นจีนจึงหาทางแก้ปัญหาด้วยการยกเลิกนโยบายลูกคนเดียว แล้วประกาศให้ใช้นโยบาย “ลูก 3 คน” ซึ่งกลายเป็นไวรัลดังในสังคมจีนในปีนี้ . ล่าสุดทางการจีนก็ออกมาประกาศเพิ่มเติมว่า ถ้าหากครอบครัวชาวจีนจะมีลูกเกิน 3 คนไป ก็ไม่เป็นไร จะไม่มีการลงโทษใดๆเด็ดขาด . อีกทั้งในช่วงหลังค่านิยมของคนจีนเรื่องที่จะต้องมีลูกชายสืบสกุลแล้วทอดทิ้งผู้หญิงก็ดูเหมือนจะลดลง เมื่อผู้หญิงเองก็สามารถทำงาน สร้างตัว ประสบความสำเร็จในอาชีพได้ไม่แพ้ผู้ชาย อย่างไรก็ตามสัดส่วนประชากรชายหญิงในจีนก็ยังเป็นปัญหาไม่สมดุลอยู่ดี จนกระทั่งต้องออกแคมเปญหนุนให้ผู้หญิงจีนหาคู่มากขึ้นในตอนนี้ ที่มา https://www.whatsonweibo.com/you-can-have-four-kids-now-draft-to-chinas-population-planning-law-no-longer-penalizes-having-more-children/

คนจีนที่มีลูก 4 คน จะไม่ถูกลงโทษแล้ว
bottom of page