top of page

การตลาดธุรกิจกีฬาของจีนปี 2016

กีฬากลายเป็นเทรนที่บูมมากในจีน เราเห็นได้ชัดจาก 2 เทรนหลัก ก็คือ 1) เทรนความแข็งแรง (fitness) และเทรนของผู้หญิงผอมแห้งไม่ใช่ที่สนใจอีกต่อไป เทรนใหม่เน้นที่ผู้หญิงมีกล้ามเนื้อและรูปร่างดี ถึงแม้ว่าคนจีนเคยให้ความนิยมกับการผอมติดกระดูกมานานนับปี แต่ตอนนี้เหมือนว่ามันกำลังจะกลับกัน เหตุผลหล่ะ? แชร์รูปภาพเวลาออกกำลังกายกับเพื่อนๆ เป็นอะไรที่แสดงให้เห็นว่าตนนนั้นอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีสุขภาพจิตที่ดีในร่างกายที่ดีด้วย กีฬาทำให้คนจีนเปลี่ยนทัศนคติและมุ่งเน้นที่ ความขยัมหมั่นเพียร ความกล้า และความแข็งแรงเพื่อสิ่งที่ตนต้องการ มันเป็นหนทางใหม่ที่จะทำให้ตนเป็นที่รู้จักในสงคัม 2) เทรนเสื้อผ้าออกกำลังกาย เพราะความคิดที่เปลี่ยนไปตามฝรั่ง เสื้อผ้าออกกำลังกายที่โก้เก๋จากอเมริกาเป็นอะไรที่ดึงดูดวัยรุ่นมากทีเดียว #ตลาดจน #การตลาดจน #จน #การตลาด #onlinemarketing #สงออก #agency #marketing #สงออกจน #ธรกจ #online #กฬา

การตลาดธุรกิจกีฬาของจีนปี 2016
bottom of page