top of page

กระตุ้นท่องเที่ยวทิเบต และภาคตะวันตกของจีน

ช่วงนี้ประเทศจีนดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับภาคการท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกของประเทศ ซึ่งเดิมทีไม่ได้รับความสำคัญในด้านการท่องเที่ยวมากนัก เพราะส่วนมากแล้วพื้นที่ภูมิประเทศเป็นภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลทราย สลับกัน อีกทั้งยังมีสภาพอากาศรุนแรงด้วย แต่ในช่วงหลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจีนเริ่มให้ความสำคัญต่อการโปรโมทการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้มากขึ้น ก่อนหน้านี้ก็มีการดันกระแสบน Tiktok ในจีน ด้วย Influencer อย่างเช่น ติงเจิน มาแล้ว ล่าสุดทางการจีนประกาศว่า พระราชวังโปตาลา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเขตปกครองตนเองทิเบต ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 ต.ค. จนถึงสิ้นปี 2021 เพื่อช่วยส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวถึงสิ้นปี แล้วนอกจากนี้ พระราชวังโปตาลายังถูกบรรจุเป็นหนึ่งในมรดกโลกอีกด้วย โดยการโปรโมทการท่องเที่ยวที่ว่านี้ มีการเชื่อมต่อกับ WeChat ในด้านที่ว่าผู้เข้าชมจำเป็นต้องทำการนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าหนึ่งวันผ่านทาง WeChat โปรเจคนี้เป็นหนึ่งในโครงการท่องเที่ยวฤดูหนาวในทิเบต ซึ่งมีเป้าหมายที่การกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในจีนฝั่งตะวันตก แต่ก็อาจถูกมองว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของการปกครองที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีต่อทิเบตและพื้นที่ทางตะวันตกก็เป็นได้ สำหรับที่มาของวังโปตาลา ถูกสร้างโดยกษัตริย์ทิเบต พระรามว่า พระเจ้ารอนซัน กัมโป ในศตวรรษที่ 7 ตั้งอยู่ในนครลาซา เมืองเอกของทิเบต ต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี 1994 และเป็นจุดขายสำคัญของทิเบตด้วย

กระตุ้นท่องเที่ยวทิเบต และภาคตะวันตกของจีน
bottom of page