Youtube ดูในจีนไม่ได้ จะทำตลาดจีนจำเป็นต้องมี Youku Tudou

Youtube ดูในจีนไม่ได้ เพราะฉะนั้นจะทำตลาดจีน จำเป็นต้องมี Youku Tudou เนื่องจากที่จีนมีการสั่งห้ามใช้งาน Youtube ดังนั้นแพลตฟอร์มวิดีโอที่จะไว้ใช้สำหรับการอัพโหลดคลิปวิดีโอต่างๆเพื่อการโฆษณาหรือทำตลาด แนะนำสินค้าและบริการต่างๆ จึงจำเป็นต้องใช้ช่องทางอื่นๆ ดังนั้นทางเลือกที่จำเป็นต้องใช้ก็คือแพลตฟอร์ม Youku Tudou หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นตัวทดแทน Youtube สำหรับเมืองจีนนั่นเอง Youku Tudou เป็นการรวมตัวกันของสองแพลตฟอร์มในการอัพโหลดคลิปวีดีโอ คือ Youku และ Tudou ซึ่งเริ่มรวมกิจการมาตั้งแต่ปี 2012 ปัจจุบันกลายเป็นผู้ให้บริการอัพโหลดวีดีโอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ปัจจุบันมีสมาชิกผู้ใช้งานมากกว่า 30 ล้านคนอยู่ในระบบ โดยสามารถอัพโหลดคลิปวิดีโอขนาดใหญ่โดยการสร้างบัญชีผ่านทางเว็บไซต์ youku.com ได้ทันที ซึ่งก็สามารถโหลด APP มาใช้ได้เช่นกัน ปัจจุบัน เครือ Alibaba ได้เข้ามาซื้อกิจการไว้แล้ว ถ้าจะบุกตลาดจีนโดยใช้กลยุทธ์แนะนำสินค้าผ่านคลิปวีดีโอ นี่คือ App ที่จำเป็นต้องมีไว้ครับ #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

Youtube ดูในจีนไม่ได้ จะทำตลาดจีนจำเป็นต้องมี Youku Tudou