WeChatPay ขยายธุรกิจอีคอมเมิร์ซ รับปีใหม่ 2019

เปิดต้นปี 2019 ทางบริษัท Tencent ได้ประกาศว่าแพลตฟอร์ม WeChat จะเปิดให้บริการฟีเจอร์ใหม่ สำหรับการขยายธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คือการให้ของขวัญทาง Payment สำหรับ WeChat โดยบริการนี้เพื่อสำหรับร้านค้าขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งบริการนี้จะให้บริการในช่วงเดือนมกราคาปี 2019 นี้ โดยพ่อค้าและแม่ค้าออนไลน์สามารถแลกคะแนนเพื่อเพิ่มวงเงินได้ด้วย และยังสามารถเชื่อมโยงกับสถานการณ์เป็นสมาชิก VIP ของ Tencent Video ได้อีกด้วย ปัจจุบัน WeChat เป็นแพลตฟอร์มของจีนที่มีผู้ละทะเบียนใช้งานมากกว่า 1,000 ล้านคน เป็นจำนวนสูงสุดในแพลตฟอร์มทั้งหมด และมีค่าเฉลี่ยการใช้งานที่เดือนละ 600 คน ซึ่งพบว่าผู้ใช้งานชาวจีนส่วนใหญ่ใช้บริการของ WeChat เพื่อซื้อขายออนไลน์มากกว่าการแชทส่งข้อความกันด้วย สำหรับฟีเจอร์ดังกล่าว เป็นการตอบสนองให้กับร้านค้าออนไลน์ในจีน ซึ่งเวลานี้มีการใช้งาน WeChat Official สำหรับบริการ E-Payment รวมถึงการตั้ง QR Code เพื่อให้ผู้ใช้งานได้สแกนผ่านโค้ดในการซื้อสินค้า โดย 1 หยวน จะเท่ากับ 1 คะแนนสะสม แล้วสามารถนำมาคำนวณเพื่อแลกเป็นผลประโยชน์ต่าง ๆ กลับมาได้ด้วย WeChat จึงเป็นแพลตฟอร์มที่จำเป็นมาก สำหรับการทำตลาดจีนออนไลน์ โดยเฉพาะผู้เริ่มต้น ซึ่งก็จำเป็นต้องหาทางส่งสินค้าออกไปจีนให้ได้ก่อนเช่นกัน ====================================== #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand# ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ “ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/chinamarketing-checklist-full หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ “บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/การตลาดออนไลน์จีน ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่ www.levelupthailand.com/sme2 ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ #WechatPay #wechat #อคอมเมรซ #ธรกจออนไลน

WeChatPay ขยายธุรกิจอีคอมเมิร์ซ รับปีใหม่ 2019