WeChat ส่งเสริมด้านข้อมูลการบริโภคของจีน

(6 พฤษภาคม 2018) สำนักข่าวซินฮว๋ารายงานถึงการใช้บริการของ WeChat ในประเทศจีนว่า ทางผู้พัฒนาคือ Tencent ได้รวบรวมสถิติและรายงานถึงความสำเร็จของ WeChat ในการช่วยส่งเสริมด้านข้อมูลผู้การบริโภคของคนจีน ทุกวันนี้ยากจะปฏิเสธได้ว่า WeChat คือ Platform ด้านส่งข้อความและติดต่อสื่อสารที่คนจีนนิยมการใช้งานมากที่สุด แล้วยังสามารถครอบคลุมการใช้งานไปทางด้าน E-Payment ซึ่งเอื้อต่อพฤติกรรมการบริโภคของคนจีนได้ด้วย ทั้งนี้ มีรายงานสถิติยอดผู้ใช้ของ WeChat ว่าเกือบทะลุหลัก 1,000 ล้านคนได้สำเร็จในต้นปี 2018 นี้ ซึ่งเท่ากับว่าจะเป็น App ที่มีจำนวน User ใช้งานมากที่สุดติด Top 5 ของโลก รองมาจาก Facebook Youtube Whatsapp Facebook Messenger นอกเหนือจากนี้ ทางสถาบันข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสารของจีน (CAICT) ยังรายงานว่า WeCaht ได้ช่วยส่งเสริมข้อมูลด้านการบริโภคของคนจีน โดยเป็นมูลค่ามากกว่า 210,000 ล้านหยวน หรือประมาณ 33,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2017 ซึ่งถือว่าตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2014 มากกว่าสองเท่าเลยทีเดียว สาเหตุสำคัญเป็นเพราะ ความสะดวกในการใช้งาน และการที่ WeChat สามารถใช้สำหรับการชำระเงินทุกช่องทางและสำหรับร้านค้าปลีกทางออนไลน์ได้ ทาง CAICT ยังรายงานอีกว่า WeChat ไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังจะรวมถึงการขนส่ง สื่อสาร บริการสุขภาพ การเงิน การศึกษา รวมถึงร้านค้าปลีกในระดับท้องถิ่นด้วย สินค้าไทยที่จะทำตลาดจีน ก็จำเป็นต้องใช้ช่องทาง WeChat ด้วยเช่นกันครับ ก็จะเพิ่มโอกาสในการบุกตลาดจีนให้สำเร็จได้ด้วย เหมือนที่สินค้าจากไทยหลายยี่ห้อทำได้มาแล้วในระดับหนึ่ง #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand# ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ “ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/chinamarketing-checklist-full หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ “บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/การตลาดออนไลน์จีน ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่ www.levelupthailand.com/sme2 ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ

WeChat ส่งเสริมด้านข้อมูลการบริโภคของจีน