Social Credit จีน เตรียมใช้ระบบให้คะแนนทางสังคมทั้งประเทศ ภายในปี 2020

เวลานี้จีนได้เริ่มต้นการใช้ระบบ Social Credit ซึ่งหลังจากเริ่มนำร่องใช้งานในเมืองสำคัญเช่นที่หาวโจง เป็นเมืองแรกๆ ที่นำระบบนี้มาใช้เพื่อยกระดับพฤติกรรมทางสังคมของคนจีนในภาพรวม โดยคอนเซปต์ก็คือ ถ้ามีพฤติกรรมที่ดี ก็จะทำให้คะแนนทางสังคมหรือ Credit เพิ่มขึ้นไปด้วย ซึ่งก็จะมีรางวัลให้สำหรับผู้ที่ทำคะแนนได้ดี เช่น ส่วนลดสำหรับช็อปปิ้งทางออนไลน์ ส่วนลดในการเช่าจักรยาน ค่าโรงพยาบาล ค่าโรงเรียน หรือค่าที่พักในโรงแรมสำหรับท่องเที่ยว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในทางตรงกันข้ามแล้ว ผู้ที่มีพฤติกรรมที่ส่งผลทำให้คะแนนลดต่ำลง ระบบก็จะบันทึกและเก้บข้อมูลไว้ ทำให้เสียสิทธิบางอย่าง ไปจนถึงไม่สามารถเดินทางข้ามประเทศหรือทำงานกับรัฐบาลได้ แนวทางนี้ รัฐบาลจีนได้พัฒนาเรื่อยมา โดยใช้การคำนวณผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ A.I. ที่จะทำให้จีนเป็นชาติแรกของโลกที่นำระบบดังกล่าวมาใช้อย่างจริงจัง ซึ่งก็จะสอดคล้องกับความเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ของจีน แต่อย่างไรเสีย ระบบนี้ก็ถูกวิจารณ์ไม่น้อยว่า เป็นการคุกคามสิทธิส่วนบุคคลในระดับปักเจกชน เนื่องจากการเก็บข้อมูลเพื่อให้คะแนนนั้น จะใช้กล้องที่ติดตั้งตามมุมเมืองต่างๆเพื่อใช้ตรวจสอบผู้คน รวมถึงระบบการตรวจจับใบหน้า และสแกนร่างกาย นำไปสู่การบันทึกข้อมูลของพลเมือง สำหรับประชาชน สามารถตรวจสอบข้อมูลและคะแนน Social Credit ของตนเองได้ผ่านแอพลิเคชั่นในมือถือ รวมถึงข้อมูลต่างๆที่รัฐบาลจีนจะเก้บบันทึกไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นประวัติส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ประวัติทางการแพทย์ ไปจนถึงพฤติกรรมและการแสดงออกที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ รวมถึงข้อมูลทางการเงินด้วย กรณีของเมืองหางโจว ได้เริ่มใช้งานระบบนี้ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากการนำร่องดังกล่าว ก็มีข่าวออกมาว่า รัฐบาลจีนจะยกระดับและออกมาตรการให้รางวัลและลงโทษที่เข้มข้นขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถกระจายไปทั่วประเทศได้เสร็จสิ้นภายในปี 2020 สำหรับเมืองหางโจว ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของเครือ Alibaba ซึ่งได้ทดลองนำร่องระบบนี้มาก่อนนั้น มีผู้ลงทะเบียนเข้าระบบมากกว่า 7.28 ล้านคน มีรายงานว่ากว่า 3.69 ล้านคน ตั้งใจสะสม Credit ให้ได้คะแนนดี เพื่อนำไปใช้สำหรับซื้อสินค้าปลอดภาษีเป็นอันดับหนึ่ง ==================================================== #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand# ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ “ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/chinamarketing-checklist-full หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ “บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/การตลาดออนไลน์จีน ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่ www.levelupthailand.com/sme2 ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ #socialmedia #คนจน #นกทองเทยวจน #รฐบาลจน

Social Credit จีน เตรียมใช้ระบบให้คะแนนทางสังคมทั้งประเทศ ภายในปี 2020